Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Identifikačné číslo: 3868
Univerzitný e-mail: ivan.holubek [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra financií (FEM)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Finančno - ekonomická analýza vybraného poľnohospodárskeho podniku
Autor: Bc. Katarína Kišacová
Pracovisko: Katedra financií (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Oponent:doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Finančno - ekonomická analýza vybraného poľnohospodárskeho podniku
Abstrakt:Predmetom tejto bakalárskej práce je finančno-ekonomická analýza poľnohospodárskeho podniku a riešenie jej problematiky. K hlavným cieľom analýzy patrí aj skúmanie a porovnávanie finančných ukazovateľov. Práca je rozdelená do štyroch kapitol. V prvej kapitole sme riešili problematiku finančnej analýzy. V ďalšej kapitole sme zostavili cieľ práce a opísali stručnú charakteristiku podniku, ktorý analyzujeme. Tretia kapitola je venovaná metodike a pomerovým ukazovateľom. Záverečná, posledná kapitola sa zaoberá výpočtami a analyzovaním ukazovateľov a ich interpretovaním, tzn. celkovým vyhodnotením finančnej analýzy. Pre vyhodnotenie finančnej analýzy sme použili metódy ex-post a ex-ante, kde sme pracovali s údajmi zo Súvahy a Výkazu ziskov a strát. Zhrnuté výsledky následne slovne vyhodnocujeme a interpretujeme. Výsledok danej problematiky je zhrnutý v závere, kde sme spísali stručnú analýzu podniku a jeho finančného zdravia za sledované obdobie.
Kľúčové slová:finančná analýza, podnik, rentabilita, náklady, výnosy

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene