Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Identification number: 3868
University e-mail: ivan.holubek [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Finance (FEM)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Financing of small and medium enterprises in the Slovak Rebublic
Written by (author): Bc. Kristián Szakállas
Department: Department of Finance (FEM)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Opponent:Ing. Tomáš Rábek, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Financovanie malých a stredných podnikov v SR
Summary:Predmetom bakalárskej práce je charakteristika a možnosti financovania malých a stredných podnikov v SR. Hlavným cieľom bola analýza štandardných a alternatívnych zdrojov financovania a vyhodnotenie dotazníkového prieskumu zameraného na financovanie malých a stredných podnikov na území SR. Práca je rozdelená do štyroch kapitol, v prvej sa zaoberáme súčasným stavom riešenej problematiky, táto kapitola je teoretická a charakterizuje postavenie a funkcie malých a stredných podnikov, ich ekonomický význam a štandardné a alternatívne formy financovania. Druhá kapitola je zameraná na cieľ práce a v tretej kapitole je popísaná metodika práce a metódy skúmania. Štvrtá kapitola je praktická a je zameraná na stanovenie hypotéz, dotazníkový prieskum o možnostiach financovania malých a stredných podnikov na území SR a vyhodnotenie hypotéz. V závere práce sme si zhrnuli získané poznatky zo skúmanej problematiky.
Key words:financovanie, malé a stredné podniky, alternatívne formy financovania

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited