Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Identifikační číslo: 3868
Univerzitní e-mail: ivan.holubek [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra financií (FEM)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Financovanie malých a stredných podnikov v SR
Autor: Bc. Kristián Szakállas
Pracoviště: Katedra financií (FEM)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Oponent:Ing. Tomáš Rábek, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Financovanie malých a stredných podnikov v SR
Abstrakt:Predmetom bakalárskej práce je charakteristika a možnosti financovania malých a stredných podnikov v SR. Hlavným cieľom bola analýza štandardných a alternatívnych zdrojov financovania a vyhodnotenie dotazníkového prieskumu zameraného na financovanie malých a stredných podnikov na území SR. Práca je rozdelená do štyroch kapitol, v prvej sa zaoberáme súčasným stavom riešenej problematiky, táto kapitola je teoretická a charakterizuje postavenie a funkcie malých a stredných podnikov, ich ekonomický význam a štandardné a alternatívne formy financovania. Druhá kapitola je zameraná na cieľ práce a v tretej kapitole je popísaná metodika práce a metódy skúmania. Štvrtá kapitola je praktická a je zameraná na stanovenie hypotéz, dotazníkový prieskum o možnostiach financovania malých a stredných podnikov na území SR a vyhodnotenie hypotéz. V závere práce sme si zhrnuli získané poznatky zo skúmanej problematiky.
Klíčová slova:financovanie, malé a stredné podniky, alternatívne formy financovania

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně