Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Identifikačné číslo: 3868
Univerzitný e-mail: ivan.holubek [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra financií (FEM)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Financovanie malých a stredných podnikov v SR
Autor: Bc. Kristián Szakállas
Pracovisko: Katedra financií (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Oponent:Ing. Tomáš Rábek, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Financovanie malých a stredných podnikov v SR
Abstrakt:Predmetom bakalárskej práce je charakteristika a možnosti financovania malých a stredných podnikov v SR. Hlavným cieľom bola analýza štandardných a alternatívnych zdrojov financovania a vyhodnotenie dotazníkového prieskumu zameraného na financovanie malých a stredných podnikov na území SR. Práca je rozdelená do štyroch kapitol, v prvej sa zaoberáme súčasným stavom riešenej problematiky, táto kapitola je teoretická a charakterizuje postavenie a funkcie malých a stredných podnikov, ich ekonomický význam a štandardné a alternatívne formy financovania. Druhá kapitola je zameraná na cieľ práce a v tretej kapitole je popísaná metodika práce a metódy skúmania. Štvrtá kapitola je praktická a je zameraná na stanovenie hypotéz, dotazníkový prieskum o možnostiach financovania malých a stredných podnikov na území SR a vyhodnotenie hypotéz. V závere práce sme si zhrnuli získané poznatky zo skúmanej problematiky.
Kľúčové slová:financovanie, malé a stredné podniky, alternatívne formy financovania

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene