Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Identification number: 3868
University e-mail: ivan.holubek [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Finance (FEM)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Current Alternative Currencies
Written by (author): Bc. Rebecca Švecová
Department: Department of Finance (FEM)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Opponent:doc. Ing. Peter Serenčéš, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Alternatívne meny súčasnosti
Summary:Predmetom tejto bakalárskej práce „Alternatívne meny súčasnosti“ je analyzovať alternatívne meny, ich možnosti využitia a investovania. Teoretická časť práce sa zameriava na historický vývoj peňazí, ich definíciu, vymedzenie pojmu mena, fiat mena a alternatívna mena. Aplikačná časť práce je venovaná kompletnej analýze kryptomeny Bitcoin a jej hlavným charakteristikám. V poslednej časti je porovnaná vhodnosť investovania do Bitcoinu s inou kryptomenou. Táto časť zahrňuje definovanie ukazovateľov výnosnosti, rizika a likvidity. V závere sumarizuje nadobudnuté teoretické informácie a predkladá faktory, ktoré ovplyvnia vývoj kryptomien v budúcnosti.
Key words:mena, Bitcoin, alternatívna mena, kryptomena

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited