Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Identifikačné číslo: 3868
Univerzitný e-mail: ivan.holubek [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra financií (FEM)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Alternatívne meny súčasnosti
Autor: Bc. Rebecca Švecová
Pracovisko: Katedra financií (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Oponent:doc. Ing. Peter Serenčéš, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Alternatívne meny súčasnosti
Abstrakt:Predmetom tejto bakalárskej práce „Alternatívne meny súčasnosti“ je analyzovať alternatívne meny, ich možnosti využitia a investovania. Teoretická časť práce sa zameriava na historický vývoj peňazí, ich definíciu, vymedzenie pojmu mena, fiat mena a alternatívna mena. Aplikačná časť práce je venovaná kompletnej analýze kryptomeny Bitcoin a jej hlavným charakteristikám. V poslednej časti je porovnaná vhodnosť investovania do Bitcoinu s inou kryptomenou. Táto časť zahrňuje definovanie ukazovateľov výnosnosti, rizika a likvidity. V závere sumarizuje nadobudnuté teoretické informácie a predkladá faktory, ktoré ovplyvnia vývoj kryptomien v budúcnosti.
Kľúčové slová:mena, Bitcoin, alternatívna mena, kryptomena

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene