Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Identifikačné číslo: 3868
Univerzitný e-mail: ivan.holubek [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra financií (FEM)

     
     Záverečná práca
     
Projekty
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:Klimatické zmeny a ich ekonomický dopad na sektor poľnohospodárstva v SR
Autor:
Pracovisko:
Katedra financií (FEM)
Vedúci práce:
doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Klimatické zmeny a ich ekonomický dopad na sektor poľnohospodárstva v SR
Abstrakt:Klimatické zmeny prebiehali neustále a naďalej aj prebiehať budú. V tejto práci sa zameriavam predovšetkým na klimatickú zmenu a jej ekonomické dôsledky v poľnohospodárstve. Najprv bola sila závislostí medzi úrodami a klimatickými faktormi meraná pomocou Pearsonovho korelačného koeficientu. V prvom kroku boli pomocou metódy najmenších štvorcov odhadnuté parametre pre všetky premenné modelu. Finálny model bol realizovaný na základe eliminácie nevýznamných premenných v pôvodnom modeli. Ďalej sme skúmali funkčnú závislosť medzi produkciou vybraných poľnohospodárskych plodín a vybranými klimatickými faktormi. Na záver môžeme konštatovať, že najväčší vplyv na pestovanie vybraných poľnohospodárskych produktov majú extrémne výkyvy počasia ako napríklad nerovnomerná distribúcia zrážok, čo má za následok napríklad vznik extrémneho sucha alebo naopak extrémnych záplav. Avšak na každú plodinu vplývajú tieto faktory rozdielne.
Kľúčové slová:poľnohospodárstvo, klimatické zmena, Pearsonov korelačný koeficient, sucho

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene