Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Identification number: 3868
University e-mail: ivan.holubek [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Finance (FEM)

     
     
Final thesis
     
     
Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Prognosis of public finance development in the Slovak Republic
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor: doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Prognóza vývoja verejných financií v SR
Summary:
Hlavným cieľom diplomovej práce je vypracovať prognózu vývoja verejných financií v podmienkach Slovenskej republiky. Pre dosiahnutie hlavného cieľa záverečnej práce je potrebné definovať a charakterizovať jednotlivé aspekty verejných financií a ich zložiek ako sú verejné príjmy, verejné výdavky, štátny rozpočet, verejných dlh, prognózované obdobie a jednotlivé faktory, ktoré vplývajú na priebeh a vývoj stanoveného štátneho rozpočtu na prognózované obdobie. Prvá časť diplomovej práce je zameraná na teoretické informácie o riešenej problematike verejných financií, jej zložiek, funkcií a ekonomických teóriách, ktoré boli základom pre rozvoj verejných financií. V druhej časti práce je určený cieľ záverečnej práce. Následne je vypracovaná metodika a postupy pre spracovanie prognózy vývoja verejných financií. Na záver je spracovaná samotná prognóza, predpokladaný vývoj čiastkových zložiek a makroekonomických ukazovateľov v oblasti verejných financií. Táto časť práce obsahuje aj hodnotenie a návrhy opatrení pre zlepšenie finančnej situácie v našej krajine, t.j. konsolidácia a uzdravenie verejných financií. Zdrojom informácií pre vypracovanie prognózy sú podklady analytikov odborných inštitúcií zaoberajúcich sa danou problematikou (Štatistický úrad a Ministerstvo financií SR), odborné správy a predpoklady organizácií a úradov na úrovni Európskej únie o vývoji hospodárstva. Základným informačným zdrojom pre zhodnotenie vypracovanej prognózy vývoja verejných financií na budúce obdobie rokov 2018 až 2020 je Rada pre rozpočtovú politiku, ktorá predstavuje nezávislý orgán slúžiaci na monitorovanie a hodnotenie rozpočtovej politiky a vývoja verejných financií v SR.
Key words:
verejné financie, verejný rozpočet, verejné príjmy, verejné výdavky, rozpočtový deficit

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited