Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Identifikační číslo: 3868
Univerzitní e-mail: ivan.holubek [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra financií (FEM)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Prognóza vývoja verejných financií v SR
Autor: Ing. Lukáš Hricák
Pracoviště: Katedra financií (FEM)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Oponent:Ing. Tomáš Rábek, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Prognóza vývoja verejných financií v SR
Abstrakt:Hlavným cieľom diplomovej práce je vypracovať prognózu vývoja verejných financií v podmienkach Slovenskej republiky. Pre dosiahnutie hlavného cieľa záverečnej práce je potrebné definovať a charakterizovať jednotlivé aspekty verejných financií a ich zložiek ako sú verejné príjmy, verejné výdavky, štátny rozpočet, verejných dlh, prognózované obdobie a jednotlivé faktory, ktoré vplývajú na priebeh a vývoj stanoveného štátneho rozpočtu na prognózované obdobie. Prvá časť diplomovej práce je zameraná na teoretické informácie o riešenej problematike verejných financií, jej zložiek, funkcií a ekonomických teóriách, ktoré boli základom pre rozvoj verejných financií. V druhej časti práce je určený cieľ záverečnej práce. Následne je vypracovaná metodika a postupy pre spracovanie prognózy vývoja verejných financií. Na záver je spracovaná samotná prognóza, predpokladaný vývoj čiastkových zložiek a makroekonomických ukazovateľov v oblasti verejných financií. Táto časť práce obsahuje aj hodnotenie a návrhy opatrení pre zlepšenie finančnej situácie v našej krajine, t.j. konsolidácia a uzdravenie verejných financií. Zdrojom informácií pre vypracovanie prognózy sú podklady analytikov odborných inštitúcií zaoberajúcich sa danou problematikou (Štatistický úrad a Ministerstvo financií SR), odborné správy a predpoklady organizácií a úradov na úrovni Európskej únie o vývoji hospodárstva. Základným informačným zdrojom pre zhodnotenie vypracovanej prognózy vývoja verejných financií na budúce obdobie rokov 2018 až 2020 je Rada pre rozpočtovú politiku, ktorá predstavuje nezávislý orgán slúžiaci na monitorovanie a hodnotenie rozpočtovej politiky a vývoja verejných financií v SR.
Klíčová slova:verejné financie, verejný rozpočet, verejné príjmy, verejné výdavky, rozpočtový deficit

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně