Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Identifikačné číslo: 3868
Univerzitný e-mail: ivan.holubek [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra financií (FEM)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Prognóza vývoja verejných financií v SR
Autor: Ing. Lukáš Hricák
Pracovisko: Katedra financií (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Oponent:Ing. Tomáš Rábek, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Prognóza vývoja verejných financií v SR
Abstrakt:Hlavným cieľom diplomovej práce je vypracovať prognózu vývoja verejných financií v podmienkach Slovenskej republiky. Pre dosiahnutie hlavného cieľa záverečnej práce je potrebné definovať a charakterizovať jednotlivé aspekty verejných financií a ich zložiek ako sú verejné príjmy, verejné výdavky, štátny rozpočet, verejných dlh, prognózované obdobie a jednotlivé faktory, ktoré vplývajú na priebeh a vývoj stanoveného štátneho rozpočtu na prognózované obdobie. Prvá časť diplomovej práce je zameraná na teoretické informácie o riešenej problematike verejných financií, jej zložiek, funkcií a ekonomických teóriách, ktoré boli základom pre rozvoj verejných financií. V druhej časti práce je určený cieľ záverečnej práce. Následne je vypracovaná metodika a postupy pre spracovanie prognózy vývoja verejných financií. Na záver je spracovaná samotná prognóza, predpokladaný vývoj čiastkových zložiek a makroekonomických ukazovateľov v oblasti verejných financií. Táto časť práce obsahuje aj hodnotenie a návrhy opatrení pre zlepšenie finančnej situácie v našej krajine, t.j. konsolidácia a uzdravenie verejných financií. Zdrojom informácií pre vypracovanie prognózy sú podklady analytikov odborných inštitúcií zaoberajúcich sa danou problematikou (Štatistický úrad a Ministerstvo financií SR), odborné správy a predpoklady organizácií a úradov na úrovni Európskej únie o vývoji hospodárstva. Základným informačným zdrojom pre zhodnotenie vypracovanej prognózy vývoja verejných financií na budúce obdobie rokov 2018 až 2020 je Rada pre rozpočtovú politiku, ktorá predstavuje nezávislý orgán slúžiaci na monitorovanie a hodnotenie rozpočtovej politiky a vývoja verejných financií v SR.
Kľúčové slová:verejné financie, verejný rozpočet, verejné príjmy, verejné výdavky, rozpočtový deficit

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene