Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Identifikační číslo: 3868
Univerzitní e-mail: ivan.holubek [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra financií (FEM)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Finančno - ekonomická analýza vybraného podniku
Autor: Ing. Andrea Szabóová
Pracoviště: Katedra financií (FEM)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Oponent:doc. Ing. Marián Tóth, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Finančno - ekonomická analýza vybraného podniku
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce „Finančno – ekonomická analýza vybraného podniku“ je vypracovanie analýzy s dôrazom na správnu interpretáciu finančných ukazovateľov, s konečným cieľom poznania a možnosti manažovania finančného zdravia a finančnej situácie v podniku. Finančná analýza má zhodnotiť situáciu podniku a určiť, ktoré činitele a s akou intenzitou sa podieľali na formovaní finančnej situácie podniku. Umožňuje objaviť problematické oblasti a predpovedať budúci vývoj finančného zdravia podniku. Prvú kapitolu tvorí teoretický prehľad danej problematiky. Druhá kapitola je zameraná na teoretické definovanie metód, ktoré slúžia k vypracovaniu analýzy. Údaje v prvých dvoch kapitolách boli získané z odbornej knižnej literatúry. Základom pre vypracovanie analýzy boli výkazy za roky 2015-2017, ktoré poskytol podnik. V praktickej časti vypracovaná analýza poukázala na určité nedostatky, na základe ktorých boli v závere predložené návrhy, ktoré by mohli zlepšiť finančnú situáciu podniku v budúcnosti.
Klíčová slova:finančná analýza, pomerové ukazovatele, horizontálna a vertikálna analýza, finančné zdravie

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně