Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Identifikačné číslo: 3868
Univerzitný e-mail: ivan.holubek [at] uniag.sk
 
docent - Katedra financií (FEM)

Kontakty
     
     Záverečná práca
     
Projekty
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:
Finančno - ekonomická analýza vybraného podniku
Autor:
Ing. Andrea Szabóová
Pracovisko:
Vedúci práce:
doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Oponent:doc. Ing. Marián Tóth, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Finančno - ekonomická analýza vybraného podniku
Abstrakt:
Cieľom diplomovej práce „Finančno – ekonomická analýza vybraného podniku“ je vypracovanie analýzy s dôrazom na správnu interpretáciu finančných ukazovateľov, s konečným cieľom poznania a možnosti manažovania finančného zdravia a finančnej situácie v podniku. Finančná analýza má zhodnotiť situáciu podniku a určiť, ktoré činitele a s akou intenzitou sa podieľali na formovaní finančnej situácie podniku. Umožňuje objaviť problematické oblasti a predpovedať budúci vývoj finančného zdravia podniku. Prvú kapitolu tvorí teoretický prehľad danej problematiky. Druhá kapitola je zameraná na teoretické definovanie metód, ktoré slúžia k vypracovaniu analýzy. Údaje v prvých dvoch kapitolách boli získané z odbornej knižnej literatúry. Základom pre vypracovanie analýzy boli výkazy za roky 2015-2017, ktoré poskytol podnik. V praktickej časti vypracovaná analýza poukázala na určité nedostatky, na základe ktorých boli v závere predložené návrhy, ktoré by mohli zlepšiť finančnú situáciu podniku v budúcnosti.
Kľúčové slová:
finančná analýza, pomerové ukazovatele, horizontálna a vertikálna analýza, finančné zdravie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene