Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Identifikačné číslo: 3868
Univerzitný e-mail: ivan.holubek [at] uniag.sk
 
docent - Katedra financií (FEM)

     
Výučba     
     
     
Publikácie
     
Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:
Porovnanie možností využívania a funkcionality mobilných aplikácií komerčných bánk v SR
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Oponent:
Ing. Zuzana Strápeková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Porovnanie možností využívania a funkcionality mobilných aplikácií komerčných bánk v SR
Abstrakt:
GÁLOVÁ, Nikoleta: Porovnanie možností využívania a funkcionality mobilných aplikácií komerčných bánk v SR. [Bakalárska práca]. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Fakulta ekonomiky a manažmentu, Katedra financií. Vedúci práce: doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD. Stupeň odbornej kvalifikácie: Bakalár ekonomiky podniku. Nitra: FEM SPU. 2020. 94 s. Bakalárska práca sleduje vývoj mobilného bankovníctva na území Slovenskej republiky so zameraním na funkcionality a služby ponúkané v mobilných aplikáciách a aktuálne trendy v jeho vývoji. Cieľom práce je identifikácia významu mobilného bankovníctva a momentálny stav využívania klientmi na území Slovenskej republiky. Prvá časť opisuje teoretické hľadisko problematiky elektronického bankovníctva so sústredením na mobilné bankovníctvo (platobný styk, prierez vývoja poskytovaných bankových služieb, novodobé trendy a možnosti zabezpečenia mobilného bankovníctva). V analytickej časti sa nachádzajú dva rôzne výskumy – primárny a sekundárny. Primárny výskum analyzuje dotazníkový prieskum, ktorý slúži ako podklad pre hodnotenie využívania mobilných aplikácií a ponúkaných funkcionalít v mobilných aplikáciách. Sekundárny výskum sa venuje rozboru a komparácii aplikácií mobilného bankovníctva vybraných bánk.
Kľúčové slová:
bankovníctvo, mobilné bankovníctvo , smart banking, elektronické bankovníctvo, mobilné aplikácie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene