Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Identification number: 3868
University e-mail: ivan.holubek [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Finance (FEM)

Contacts
     
     
     
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Advantages, disadvantages, instruments and the future of cashless payment system
Written by (author):
Jaroslav Vrúblovský
Department:
Thesis supervisor:
doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Opponent:doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis is submitted


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Výhody,nevýhody,nástroje a budúcnosť bezhotovostného platobného styku
Summary:
VRÚBLOVSKÝ, Jaroslav: Výhody, nevýhody, nástroje a budúcnosť bezhotovostného platobného styku. [Bakalárska práca]. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Fakulta ekonomiky a manažmentu. Vedúci práce: doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD. Zrýchľujúci sa pokrok v oblasti informačných technológií zatláča do úzadia hotovostný platobný styk a preferuje modernejší a bezpečnejší bezhotovostný platobný styk. Menia sa formy a prostriedky bezhotovostného platobného styku a s ním aj finančná gramotnosť a prístup obyvateľstva. Cieľom predkladanej bakalárskej práce je charakteristika bezhotovostného platobného styku a analýza využívania bezhotovostného platobného styku vo vybraných krajinách Európskej únie. V prvej časti predkladanej bakalárskej práce sú definované základné pojmy súvisiace s bezhotovostným platobným stykom, venujeme sa jeho výhodám a nevýhodám, popisujeme nástroje jeho využitia, pojmy blockchain, kryptomena, bitcoin a budúcnosť bezhotovostného platobného styku. V samostatnej kapitole sa venujeme hlavnému riadiacemu a dozornému orgánu menovej politiky v rámci eurozóny - Európskej centrálnej banke. Druhá časť práce pozostáva z analýzy využívania bezhotovostného platobného styku v štyroch vybraných krajinách Európskej únie v rokoch 2016 – 2018.
Key words:
budúcnosť bezhotovostného platobného styku, Európska centrálna banka, platobné systémy, bezhotovostný platobný styk, kryptomeny

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited