Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Identification number: 3868
University e-mail: ivan.holubek [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Finance (FEM)

     
               Publications
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Credit Financing Management and New Trends in Commercial Bank Loans
Written by (author):
Ing. Alexandra Fúdorová
Department: Department of Finance (FEM)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Manažment úverového financovania a nové trendy v úverových obchodov komerčných bánk
Summary:
V diplomovej práci s názvom Manažment úverového financovania a nové trendy v úverových obchodoch komerčných bánk sa zaoberáme financovaním malých a stredných podnikov cudzími zdrojmi a využívaním nových foriem financovania. V prvej kapitole sa venujeme úverovým procesom, fázami úverového procesu a definíciou malých a stredných podnikov. Ďalej opisujeme jednotlivé možnosti financovania a faktory, ktoré ovplyvňujú možnosti využívania externých zdrojov. V druhej a tretej kapitole sme predstavili cieľ práce a metodiku. Cieľ našej práce pozostával na výskumnej metóde pomocou dotazníkového prieskumu, pomocou čoho sme zisťovali, či existuje závislosť medzi veľkosťou podniku a možnosťou získavania externých zdrojov. Druhým cieľom našej práce bolo porovnanie komparácie kontokorentného úveru z vybraných troch bánk. Na základe získaných reálnych údajov od firemných bankárov sme zobrazili modelovú situáciu, v ktorej porovnávame vopred stanovené parametre. Tiež sme sa zaoberali vývojom úrokových sadzieb v období 2016 – 2018 a porovnávaním využitia externých zdrojov financovania na Slovensku v porovnaní so Zahraničím. V závere práce sme zhodnotili výsledky práce.
Key words:
malé a stredné podniky, externé zdroje, úverový proces, cudzie zdroje

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited