Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Identifikačné číslo: 3868
Univerzitný e-mail: ivan.holubek [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra financií (FEM)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Manažment úverového financovania a nové trendy v úverových obchodov komerčných bánk
Autor: Ing. Alexandra Fúdorová
Pracovisko: Katedra financií (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Oponent:doc. Ing. Marián Tóth, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Manažment úverového financovania a nové trendy v úverových obchodov komerčných bánk
Abstrakt:V diplomovej práci s názvom Manažment úverového financovania a nové trendy v úverových obchodoch komerčných bánk sa zaoberáme financovaním malých a stredných podnikov cudzími zdrojmi a využívaním nových foriem financovania. V prvej kapitole sa venujeme úverovým procesom, fázami úverového procesu a definíciou malých a stredných podnikov. Ďalej opisujeme jednotlivé možnosti financovania a faktory, ktoré ovplyvňujú možnosti využívania externých zdrojov. V druhej a tretej kapitole sme predstavili cieľ práce a metodiku. Cieľ našej práce pozostával na výskumnej metóde pomocou dotazníkového prieskumu, pomocou čoho sme zisťovali, či existuje závislosť medzi veľkosťou podniku a možnosťou získavania externých zdrojov. Druhým cieľom našej práce bolo porovnanie komparácie kontokorentného úveru z vybraných troch bánk. Na základe získaných reálnych údajov od firemných bankárov sme zobrazili modelovú situáciu, v ktorej porovnávame vopred stanovené parametre. Tiež sme sa zaoberali vývojom úrokových sadzieb v období 2016 – 2018 a porovnávaním využitia externých zdrojov financovania na Slovensku v porovnaní so Zahraničím. V závere práce sme zhodnotili výsledky práce.
Kľúčové slová:malé a stredné podniky, externé zdroje, úverový proces, cudzie zdroje

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene