Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Identification number: 3868
University e-mail: ivan.holubek [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Finance (FEM)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Controling of Short-Term Deficits of Financial Sources in a Set of Enterprises
Written by (author): Ing. Erika Ťapajová
Department: Department of Finance (FEM)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Opponent:Ing. Zuzana Strápeková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Riadenie krátkodobých deficitov finančných zdrojov v súbore podnikov
Summary:Hlavným predmetom a témou diplomovej práce je riadenie krátkodobých deficitov finančných zdrojov v súbore podnikov. Cieľom je analyzovanie príčin vzniku krátkodobých deficitov finančných prostriedkov a manažment predchádzania a riadenia deficitov v podniku. Túto práce sme si rozdelili na teoretickú a praktickú časť. Teoretická časť je zameraná na charakteristiku vybraných pojmov ako napríklad podnik, majetková a kapitálová štruktúra, financovanie a finančné riadenie podniku. V praktickej časti sme opísali podnik, urobili sme finančnú analýzu podniku, analyzovali sme jednotlivé úvery a možnosti financovania, ktoré podnik používa na krátkodobé deficity finančných zdrojov vo svojej činnosti. Na záver sme uviedli návrhy a odporúčania, ktoré vyplývajú z našej práce pre podnik, a ktoré by mohli podniku v budúcnosti pomôcť.
Key words:majetková a kapitálová štruktúra, finančné riadenie, deficit, analýza, zdroje financovania, financie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited