Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Identifikační číslo: 3868
Univerzitní e-mail: ivan.holubek [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra financií (FEM)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Riadenie krátkodobých deficitov finančných zdrojov v súbore podnikov
Autor: Ing. Erika Ťapajová
Pracoviště: Katedra financií (FEM)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Oponent:Ing. Zuzana Strápeková, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Riadenie krátkodobých deficitov finančných zdrojov v súbore podnikov
Abstrakt:Hlavným predmetom a témou diplomovej práce je riadenie krátkodobých deficitov finančných zdrojov v súbore podnikov. Cieľom je analyzovanie príčin vzniku krátkodobých deficitov finančných prostriedkov a manažment predchádzania a riadenia deficitov v podniku. Túto práce sme si rozdelili na teoretickú a praktickú časť. Teoretická časť je zameraná na charakteristiku vybraných pojmov ako napríklad podnik, majetková a kapitálová štruktúra, financovanie a finančné riadenie podniku. V praktickej časti sme opísali podnik, urobili sme finančnú analýzu podniku, analyzovali sme jednotlivé úvery a možnosti financovania, ktoré podnik používa na krátkodobé deficity finančných zdrojov vo svojej činnosti. Na záver sme uviedli návrhy a odporúčania, ktoré vyplývajú z našej práce pre podnik, a ktoré by mohli podniku v budúcnosti pomôcť.
Klíčová slova:majetková a kapitálová štruktúra, finančné riadenie, deficit, analýza, zdroje financovania, financie

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně