Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Identifikačné číslo: 3868
Univerzitný e-mail: ivan.holubek [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra financií (FEM)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Riadenie krátkodobých deficitov finančných zdrojov v súbore podnikov
Autor: Ing. Erika Ťapajová
Pracovisko: Katedra financií (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Oponent:Ing. Zuzana Strápeková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Riadenie krátkodobých deficitov finančných zdrojov v súbore podnikov
Abstrakt:Hlavným predmetom a témou diplomovej práce je riadenie krátkodobých deficitov finančných zdrojov v súbore podnikov. Cieľom je analyzovanie príčin vzniku krátkodobých deficitov finančných prostriedkov a manažment predchádzania a riadenia deficitov v podniku. Túto práce sme si rozdelili na teoretickú a praktickú časť. Teoretická časť je zameraná na charakteristiku vybraných pojmov ako napríklad podnik, majetková a kapitálová štruktúra, financovanie a finančné riadenie podniku. V praktickej časti sme opísali podnik, urobili sme finančnú analýzu podniku, analyzovali sme jednotlivé úvery a možnosti financovania, ktoré podnik používa na krátkodobé deficity finančných zdrojov vo svojej činnosti. Na záver sme uviedli návrhy a odporúčania, ktoré vyplývajú z našej práce pre podnik, a ktoré by mohli podniku v budúcnosti pomôcť.
Kľúčové slová:majetková a kapitálová štruktúra, finančné riadenie, deficit, analýza, zdroje financovania, financie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene