Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Identifikačné číslo: 3868
Univerzitný e-mail: ivan.holubek [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra financií (FEM)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Analýza finančnej gramotnosti a finančné vzdelávanie študentov na Slovensku a vo svete
Autor: Ing. Kristína Bencová
Pracovisko: Katedra financií (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Oponent:Ing. Tomáš Rábek, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Analýza finančnej gramotnosti a finančné vzdelávanie študentov na Slovensku a vo svete
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce je analyzovať úroveň finančnej gramotnosti študentov na základe teoretických východísk. Diplomová práca sa skladá z piatich kapitol. V prvej kapitole diplomovej práce sú teoreticky charakterizované základné pojmy týkajúce sa finančnej gramotnosti a finančného vzdelávania študentov. Druhá kapitola je zameraná na vymedzenie hlavného cieľa práce. V nasledujúcej časti je popísaný cieľ práce a metodika, ktoré boli nevyhnutné na spracovanie predkladanej diplomovej práce. Štvrtá kapitola obsahuje vlastnú prácu, kde bola zrealizovaná analýza získaných dát o študentoch. Táto analýza bola uskutočnená na základe dotazníkového prieskumu vybraných stredných a vysokých škôl, ktorého sa zúčastnilo 105 respondentov. Dotazníkovým výskumom sme zistili, aké vedomosti v oblasti financií majú jednotliví študenti. Pomocou štatistických hypotéz sme dospeli k výsledku, že veľkosť vzdelania má významný vplyv na úroveň finančnej gramotnosti študentov. Záver tejto práce obsahuje zhrnutie finančnej gramotnosti študentov vo všeobecnosti, zhodnotenie celej diplomovej práce, najmä praktickej časti zameranej na dotazníkový prieskum. Dôležitou súčasťou sú návrhy a odporúčania, ako zlepšiť stav finančnej gramotnosti a zvýšiť úroveň vzdelávania v oblasti financií.
Kľúčové slová:finančná gramotnosť, financie, finančné vzdelávanie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene