Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Tatiana Bullová, PhD.
Identification number: 39892
University e-mail: tatiana.bullova [at] uniag.sk
 
Lecturer - Department of Economics (FEM)

Contacts
     
Graduate     
     
          
          Bodies
     
Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
State
Type
Final thesis
UntilDetails
1.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Michaela Arpášová
Produkcia maku na Slovensku - analýza a perspektíva zahraničného obchodu v rámci V4 regiónu
May 2019
Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Stefinka Copusneac
Analýza pracovného kapitálu vo vybranom poľnohospodárskom podniku
May 2019
Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Stephanie Deszatová
Analýza pracovného kapitálu v obchodnej spoločnosti
May 2020
Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Patrik Fitala
Analýza trhu cestovného ruchu na Slovensku
May 2019
Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Zuzana Gajdošová
Analysis of Economy and Use of Financial Means in Selected Municipality
May 2020
Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Laura Gregušová
Finančná analýza ako základ pre hodnotenie výkonnosti podniku
May 2019
Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Benjamin Hil
Investments into Renewable Energy sources
April 2020
Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Alexandra Horňáková
Comparison of Product Sales for selected Food Companies
May 2020Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mariola Magdalena Choma
Príležitosti na vykonávanie činností v súlade so stratégiou Podnikovej zodpovednosti spoločnosti (SZP) vo veľkých korporáciách a malých podnikoch
April 2019Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Kristína Igarová
Economic Potential of Waste as Raw Material
May 2020
Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Alexandra Kopčeková
Financial analysis of Travel agency
May 2019
Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Dominika Koželuhová
Business Analysis of Selected Agricultural Company
May 2020
Displaying the final thesis
13.
Final thesis is in progress
BTWritten by (author): Michal Nemčič
Implications of war conflicts on the economies
May 2021
Displaying the final thesis
14.Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Samuel Pozdech
Economy of Bitcoin
May 2021Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Adam Pružinec
Economic Effiectivness of New Generations of Biofuels
April 2020Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Adam Samek
Zhodnotenie investície do bioplynovej stanice
April 2019Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Nina Sapa
Povedomie študentov poľnohospodárskych univerzít v Poľsku a na Slovensku o organických potravinách
April 2019
Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Martina Sokolovská
Ekonomická analýza producenta hnojív
May 2019Displaying the final thesis
19.
Final thesis is incompleteBT
Written by (author): Boglárka Szőke
Analysis of Bioeconomy market in EU
May 2020
Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Klaudia Šeböková
Analýza zahraničného obchodu s vybranou poľnohospodárskou komoditou
May 2020Displaying the final thesis
21.Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Lucia Šnóriková
Ekonomické zhodnetenie rastlinnej výroby na Slovensku v kontexte biohospodárstva
April 2021Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress