Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Dávid Ernst, PhD.
Identification number: 40706
University e-mail: david.ernst [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Crop Production (FAaFR)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

The Office phone number and Office number items are set by the OSSA at your department or the system integrator.

User forwards the university mail to a different address.
 
Office phone number:+421 376 414 217
Office address: DCP FAaFR
Office number:AA_1_9
E-mail:david.ernst [at] uniag.sk
Contact:Kancelária: A pavilón, 1. poschodie, č. dverí 8, Katedra rastlinnej výroby. Tel. č.: +421 376 414 217
Consulting hours:Streda, 9:30 - 11:30 hod.
Note:Odborné zameranie: Spoluriešiteľ projektu VEGA: 1/0093/13 Racionalizácia pestovateľského systému slnečnice ročnej (Helianthus annuus L.) a repy cukrovej (Beta vulgaris provar. altissima Doell.) v podmienkach globálnej zmeny klímy s dôrazom kladeným na klimatické zmeny, optimalizáciu produkčného procesu, množstva a kvality produkcie.

User information in vCard formatUser information in vCard format