Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Marcel Golian, PhD.
Identifikačné číslo: 41382
Univerzitný e-mail: marcel.golian [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra zeleninárstva (FZKI)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Stáže     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh rýchliarne hlivy ustricovitej (Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm.)
Autor: Ing. Marcel Golian, PhD.
Pracovisko: Katedra zeleninárstva (FZKI)
Vedúci práce: doc. Ing. Alena Andrejiová, PhD.
Oponent:Ing. Elka Kóňová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh rýchliarne hlivy ustricovitej (Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm.)
Abstrakt:Cieľom práce je stavebno-technologický a prístrojovo-technologický návrh rýchliarne hlivy ustricovitej s prihliadnutím na jej špecifické agrotechnické požiadavky a platnú legislatívu. V čiastkových cieľoch rieši práca legislatívne zmeny účelu užívania stavby a stým súvisiace stavebné úpravy v riešenej nehnuteľnosti. V závere práca porovnáva kvalitatívne a kvantitatívne hodnotenie plodníc zozbieraných z prvej rastovej vlny a stým súvisiacu správnosť navrhnutia rýchliarne. V prehľade literatúry práca rieši históriu a vývoj pestovania húb v spoločnosti a uvádza spotrebu a produkciu húb v Slovenskej republike. V ďalších častiach práca poukazuje na vplyv bioaktívnych látok obsiahnutých v plodniciach húb na ľudský organizmus. Práca prináša prehľad pestovaných druhov rodu Pleurotus, botanickú charakteristiku druhu Pleurotus ostreatus a jej požiadavky na agrotechniku pestovania. Podrobne sa nevenuje celému procesu výroby a použitia vriec so substrátom, počnúc výrobou sadby, končiac zberom plodníc. V závere prvej kapitoly práca rieši uplatnenie čerstvých húb na trh v súlade s platnými normami. V druhej časti rieši konkrétne návrhy na stavebné úpravy v riešenej nehnuteľnosti a prístrojovo-technologické vybavenie prevádzky a porovnanie výnosov a celkového vývoja plodníc dvoch variantov. Variant A obsahoval vrecia so substrátmi, ktoré boli vystavené chladovému šokom pri teplote 6°C po dobu 4 dní a variant B vrecia so substrátmi, ktoré chladovému šoku vystavené neboli. V práci sa zistilo, že chladový šok takmer vôbec nevplýval na kvantitu produkcie. Významným zistením však bol fakt, že výška výnosov prvej rastovej vlny nebola natoľko vysoká, ako uvádzajú niektoré zdroje. Príčinu nízkych výnosov pripisujeme vysokému obsahu CO2 v miestnosti rýchliarne. Ostatné prístrojové vybavenie určené na reguláciu vlhkosti vzduchu, reguláciu teploty vzduchu a osvetľovanie miestnosti bolo nadimenzované správne.
Kľúčové slová:pestovanie, rýchliareň, Hliva ustricovitá

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene