Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Marcel Golian, PhD.
Identifikačné číslo: 41382
Univerzitný e-mail: marcel.golian [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra zeleninárstva (FZKI)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Stáže     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Optimalizácia technologických postupov pestovania a vplyv výživy na úrodu a obsah vybraných bioaktívnych látok jedlej huby hlivy ustricovitej (Pleurotus ostreatus)
Autor: Ing. Marcel Golian, PhD.
Pracovisko: Katedra zeleninárstva (FZKI)
Vedúci práce: prof. RNDr. Alžbeta Hegedűsová, PhD.
Oponent 1:doc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.
Oponent 2:doc. Ing. Tibor Roháčik, CSc.
Oponent 3:prof. Ing. Tomáš Lošák, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Optimalizácia technologických postupov pestovania a vplyv výživy na úrodu a obsah vybraných bioaktívnych látok jedlej huby hlivy ustricovitej (Pleurotus ostreatus)
Abstrakt:V predkladanej dizertačnej práci sme zhodnotili potenciál zabudovania selénu do plodníc jedlej huby Pleurotus ostreatus po biofortifikácii pestovateľského substrátu selénom vo forme vodného roztoku selénanu sodného a sledovali sme jeho vplyv na kvalitu a kvantitu vybraných parametrov a bioaktívnych látok (celkové glukány, beta glukány, bielkoviny, tuky, rizikové kovy, obsah selénu, obsah polyfenolov a antioxidačnú aktivitu). V rámci riešenia práce sme zosumarizovali poznatky o problematike pestovania jedlej a liečivej huby, hlivy ustricovitej (Pleurotus ostreatus), počnúc technológiou výroby a udržiavania čistých kultúr, produkcie inokula, zloženia, výroby a ošetrenia pestovateľského substrátu, dopestovania plodníc a ich pozberovej úpravy. Na základe dosiahnutých výsledkov možno konštatovať, že obsah selénu v plodniciach sa úmerne zvyšoval so zvyšovaním jeho aplikovaných dávok do substrátu (3,4 až 8,5 násobok obsahu selénu voči kontrole) a zistili sme, že konzumáciou 0,34 kg čerstvých plodníc hlivy ustricovitej fortifikovaných s 2 mg.dm-3 Se možno pokryť približne polovicu odporúčanej dennej dávky selénu. Z hľadiska produkcie celkových glukánov a beta glukánov v plodniciach hlivy ustricovitej, je najefektívnejšie produkčný substrát obohacovať koncentráciou 0,5 mg.dm-3 Se. Z pohľadu obsahu celkových polyfenolov v lyofilizovaných plodniciach môžeme konštatovať, že fortifikácia substrátu selénom nevplývala na ich celkový obsah. Antioxidačná aktivita sa zvýšila preukazne vo všetkých selénom obohatených variantoch a jej najvyššia hodnota bola stanovená po aplikácii 1,0 mg.dm-3 Se (22,88 +/- 3,90 % inhibície). Aplikácia selénu neovplyvnila zmenu hladiny bielkovín a tukov, ktoré predstavujú časť nutričnej hodnoty plodníc hlivy ustricovitej. V experimente sme potvrdili zníženie kumulácie kadmia (o 22,45 %) a olova (o 64,81 %) po aplikácii 2,0 mg.dm-3 Se a antagonizmus a synergizmus s niektorými kovmi. Na základe výsledkov vyplývajúcich z realizovaných experimentov, navrhujeme fortifikovať pestovateľský substrát pre pestovanie hlivy ustricovitej najvyšším obsahom biologicky aktívnych látok, selénom v koncentračnom rozpätí 0,5 až 1,0 mg.dm-3.
Kľúčové slová:kmeň KRYOS B, hliva ustricovitá (Pleurotus ostreatus), technológia pestovania, selén, fortifikácia, bioaktívne látky

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene