Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Marcel Golian, PhD.
Identification number: 41382
University e-mail: marcel.golian [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Vegetable Production (FZKI)

     
Graduate          
Final thesis
     
     
Publications     Placements          

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:OPPORTUNITIES FOR PLANTING OF SELECTED SPECIES OF CARNIVOROUS PLANTS IN CONDITIONS OF EX SITU BOTANICAL GARDEN SPU
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor: Ing. Milan Knoll, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Možnosti pestovania vybraných druhov mäsožravých rastlín v podmienkach ex situ Botanickej záhrady SPU
Summary:
Prácaa predstavuje návrh na zazelenanie nevyužívanej plochy pri vstupe do skleníkovej časti BZ pri SPU v Nitre avýstavbou umelého rašeliniska a vresoviska, čím sa docieli využívanie zanedbanej plochy nielen na estetické účely ale aj na využite plochy vo vyučovacom procese napr. v predmetocha Kvetinárstvo, Záhradnícka dendrológia, Dendrológia, Botanika a mnohých ďalších ktoré sa vyučujú na našej škole. V prípade kompletného zrealizovaniaa návrhu bude slúžiť plocha na doplňovanie informácií o rastlinstve žijúcom na málo vyskytujúcich sa pôdach vo voľnej prírode pre študentov SPU. Plocha bude mať náučný a rekreačný charakter ako pre študentov, tak aj pre širokú verejnosť. Pretože v botanickej záhrade boli v minulosti vysadené a vybudované miesta, ktoré simulujú rôzne ekotypy, do budúcnosti je predpoklad zriadenia ďalších reprezentatívnych plôch zameraných na rastliny so špeciálnymi stanovištnými nárokmi na prostredie napr. vápencové -- calcifitné spoločenstvá. Práca bude slúžiť ako podkladový materiál k realizácii expozičnej plochy na ktorej bude sústredený sortiment vybraných druhov hmyzožravých rastlín v podmienkach ex situ.
Key words:
hmyzožravé rastliny, umelé rašelinisko, mäsožravé rastliny, umelé vresovisko

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited