Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Lukáš Tomášik, PhD.
Identifikačné číslo: 42161
Univerzitný e-mail: qtomasik [at] is.uniag.sk
 
Externý spolupracovník - Technická fakulta (SPU)

Kontakty     Absolvent     Záverečná práca     Publikácie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Modelovanie optimalizácie z hľadiska rovnomernosti rozdelenia závlahovej dávky
Autor: Ing. Lukáš Tomášik, PhD.
Pracovisko: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci práce: prof. Ing. Zuzana Palková, PhD.
Oponent 1:doc. Ing. Jan Valiček, PhD.
Oponent 2:prof. Dr. Ing. Imrich Okenka, PhD.
Oponent 3:D.Sc. (Tech.) Eng. Krzysztof Rokosz, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Modelovanie optimalizácie z hľadiska rovnomernosti rozdelenia závlahovej dávky
Abstrakt:Na účely presnejšej navigácie malých poľnohospodárskych strojov budú navrhnuté algoritmy na spracovanie obrazu z digitálnej kamery. Spracované výsledky následne budú kvalitatívne posudzované na dosiahnutie čo najpresnejšej informácie o aktuálnej pozícii autonómneho mobilného robota v známom prostredí. Budú využité metódy sledovania plochy, hrany objektov a ich rozostrenie, na základe čoho bude stanovená aktuálna pozícia robota príslušnými algoritmami. Uvedená problematika je predmetom výskumu excelentných výskumných centier po celom svete, doposiaľ však nie sú dosiahnuté uspokojivé výsledky. Po úspešnom vyriešení problematiky je možné použiť autonómne mobilné roboty v prostredí, kde by musel činnosť techniky riadiť človek.
Kľúčové slová:Navigácia robotov, Rozpoznávanie objektov, Analýza obrazu

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene