Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Zuzana Bajusová, PhD.
Identifikační číslo: 45057
Univerzitní e-mail: zuzana.bajusova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra ekonomiky (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Projekty     Publikace     Vedené práce     

Následující seznam zobrazuje přehled vedených prací na SPU.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Rok odevzdání:
Typ práce:

Poř.StavTypZávěrečná práceDokdyPodrobnosti
1.Závěrečná práce je rozpracovánaBPAutor: Adam Barvirčak
Ekonomické prínosy cestovného ruchu vo vybranom regióne Slovenska
květen 2021Zobrazení závěrečné práce
2.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Ivan Bobček
Analýza nezamestnanosti absolventov VŠ v rámci regiónov SR
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
3.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Karina Bodnárová
Analýza finančnej situácie vybraného podniku
duben 2020Zobrazení závěrečné práce
4.Závěrečná práce je rozpracovánaBPAutor: Ivan Grančay
Vývoj poľnohospodárstva na Slovensku
květen 2020Zobrazení závěrečné práce
5.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Mária Gulová
Podnikateľské subjekty v agrosektore ako aktéri rozvoja, konkurencieschopnosti a udržateľnosti regiónov
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
6.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Maria Vasylyvna Holinei
Development of agriculture in Ukraine
květen 2018Zobrazení závěrečné práce
7.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Zuzana Jaňáková
Vývoj slovenského poľnohospodárstva po vstupe do EÚ
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
8.Závěrečná práce je nekompletníDPAutor: Ing. Andrea Jánošíková
The role of the foreign trade with agrarian commodities within the economic development of the SR
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
9.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Andrea Jánošíková
The role of the foreign trade with agrarian commodities within the economic development of the SR
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
10.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Simona Kadlecová
Development of socio-economic situation of chosen country
duben 2021Zobrazení závěrečné práce
11.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Martin Kalivoda
Prílev priamych zahraničných investícií na Slovensko a ich vplyv na nezamestnanosť
květen 2020Zobrazení závěrečné práce
12.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Oleksandr Vladimirovych Karnatovskyi
Comparison of economic level within V4 countries
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
13.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Klaudia Katarzyna Kłeczek
Finančné povedomie ako faktor určujúci úroveň plytvania potravinami v domácnostiach
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
14.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Marek Kodada
Analýza zahraničného obchodu s agrokomoditami v rámci EÚ
duben 2020Zobrazení závěrečné práce
15.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Vladyslav Kovalenko
Development of automotive market in Ukraine
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
16.Závěrečná práce je rozpracovánaBPAutor: Annamária Krajčiová
Fiškálna politika SR a vybraného štátu EÚ
květen 2020Zobrazení závěrečné práce
17.Závěrečná práce je rozpracovánaBPAutor: Ivana Križová
Faktory vplývajúce na zamestnanosť v poľnohospodárstve
květen 2020Zobrazení závěrečné práce
18.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Veronika Lukačovičová
Naplnenie cieľov Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
19.Závěrečná práce je rozpracovánaBPAutor: Tímea Macáková
Pôda ako nenahraditeľný výrobný faktor
květen 2020Zobrazení závěrečné práce
20.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Simona Majerčíková
Analýza finančného zdravia vybraného podniku
duben 2021Zobrazení závěrečné práce
21.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Simona Majerčíková
Vplyv priamych zahraničných investícií na Slovensko
květen 2019Zobrazení závěrečné práce
22.Závěrečná práce je rozpracovánaBPAutor: Martina Mihaličková
Využívanie obnoviteľných zdrojov energie v doprave
květen 2021Zobrazení závěrečné práce
23.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Kristína Molnárová
Analýza hospodárenia vybraného podniku
duben 2021Zobrazení závěrečné práce
24.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Magdalena Anna Mosur
Finančné povedomie ako faktor určujúci správanie spotrebiteľov na komfortnom trhu s potravinami
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
25.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Kristína Mozdíková
Bytová politika v Slovenskej republike
duben 2021Zobrazení závěrečné práce
26.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Kristína Mozdíková
Fiškálna politika SR
květen 2019Zobrazení závěrečné práce
27.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Jana Mrázová
Úloha agrosektoru v rozvoji regiónov
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
28.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Barbora Nagyová
Možnosti financovania vybraného občianskeho združenia
duben 2021Zobrazení závěrečné práce
29.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Barbora Nagyová
Vývoj nezamestnanosti v SR a vybraného štátu v EÚ
květen 2019Zobrazení závěrečné práce
30.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Erika Nagyová
Finančno-ekonomická analýza vybraného podnikateľského subjektu
květen 2019Zobrazení závěrečné práce
31.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Tímea Nagyová
Finančno-ekonomická analýza vybraného podniku
duben 2021Zobrazení závěrečné práce
32.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Daniela Pagáčová
Hodnotenie ekonomickej úrovne krajín EÚ
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
33.Závěrečná práce je rozpracovánaBPAutor: Barbora Petrášová
Finančno-ekonomická analýza vybraného podniku
květen 2021Zobrazení závěrečné práce
34.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Katarína Polyáková
Využitie poľnohospodárskej pôdy v podmienkach  SR
květen 2019Zobrazení závěrečné práce
35.Závěrečná práce je rozpracovánaBPAutor: Ivana Potočná
Analýza finančnej situácie vybraného podniku
květen 2021Zobrazení závěrečné práce
36.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Anna Maria Samiec
Úroveň finančného povedomia ako faktora určujúceho spotrebiteľské nákupné správanie na trhu s chlebom
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
37.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Denisa Sláviková
Štrukturálne fondy EÚ na Slovensku a možnosti ich využívania
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
38.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Elena Szabová
Trend vývoja cien vybraných poľnohospodárskych komodít a potravín
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
39.Závěrečná práce je nekompletníDPAutor: Bc. Gabriel Száraz
Nástroje regionálnej politiky na znižovanie regionálnych disparít
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
40.Závěrečná práce je rozpracovánaBPAutor: Branislav Šimko
Využívanie obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku
květen 2020Zobrazení závěrečné práce
41.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Romana Šimová
Ekonomika pestovania vybraných poľnohospodárskych plodín v podmienkach SR
květen 2019Zobrazení závěrečné práce
42.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Romana Šimová
Vývoj makroekonomických ukazovateľov na Slovensku po vstupe do EÚ
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
43.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Michaela Šusterová
Rozvoj biopalivového priemyslu na Slovensku
květen 2019Zobrazení závěrečné práce
44.Závěrečná práce je rozpracovánaBPAutor: Miroslav Tarabčák
Finančno-ekonomická analýza vybraného podniku
květen 2020Zobrazení závěrečné práce
45.Závěrečná práce je rozpracovánaBPAutor: Klaudia Tóthová
Analýza nezamestnanosti v okrese Komárno
květen 2020Zobrazení závěrečné práce
46.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. František Uhnák
Economics of rapeseed and sunflower cultivation in selected farm
duben 2020Zobrazení závěrečné práce
47.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. František Uhnák
Ekonomika pestovania repky olejnej vo vybranom poľnohospodárskom podniku
květen 2018Zobrazení závěrečné práce
48.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Aneta Vasiľová
Podnikateľské prostredie na Slovensku a jeho vplyv na rozvoj regiónov
květen 2019Zobrazení závěrečné práce
49.Závěrečná práce je rozpracovánaBPAutor: Lenka Vivodíková
Využite produkčného potenciálu poľnohospodárskej pôdy v SR
květen 2020Zobrazení závěrečné práce

Legenda (otevře/zavře se po kliknutí)
BPBakalářská práce
DPDiplomová práce
DisPDisertační práce
HabPHabilitační práce
RigPRigorózní práce
TzDisPTeze disertační práce
ZpMBAZávěrečná MBA práce
ZPZávěrečná práce
ZPicvZávěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
ZPzsZávěrečná práce - zahraniční studenti
Závěrečná práce je nekompletníZávěrečná práce je nekompletní
Závěrečná práce nebyla úspěšně obhájenaZávěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZávěrečná práce byla úspěšně obhájena
Závěrečná práce je odevzdánaZávěrečná práce je odevzdána
Závěrečná práce je rozpracovánaZávěrečná práce je rozpracována