Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Zuzana Bajusová, PhD.
Identification number: 45057
University e-mail: zuzana.bajusova [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Economics (FEM)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Adam Barvirčak
Ekonomické prínosy cestovného ruchu vo vybranom regióne Slovenska
May 2021Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ivan Bobček
Analýza nezamestnanosti absolventov VŠ v rámci regiónov SR
May 2017Displaying the final thesis
3.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Karina Bodnárová
Analýza finančnej situácie vybraného podniku
April 2020Displaying the final thesis
4.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Ivan Grančay
Vývoj poľnohospodárstva na Slovensku
May 2020Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mária Gulová
Podnikateľské subjekty v agrosektore ako aktéri rozvoja, konkurencieschopnosti a udržateľnosti regiónov
April 2016Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Maria Vasylyvna Holinei
Development of agriculture in Ukraine
May 2018Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zuzana Jaňáková
Vývoj slovenského poľnohospodárstva po vstupe do EÚ
May 2017Displaying the final thesis
8.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Ing. Andrea Jánošíková
The role of the foreign trade with agrarian commodities within the economic development of the SR
April 2017Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrea Jánošíková
The role of the foreign trade with agrarian commodities within the economic development of the SR
April 2018Displaying the final thesis
10.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Simona Kadlecová
Development of socio-economic situation of chosen country
April 2021Displaying the final thesis
11.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Martin Kalivoda
Prílev priamych zahraničných investícií na Slovensko a ich vplyv na nezamestnanosť
May 2020Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Oleksandr Vladimirovych Karnatovskyi
Comparison of economic level within V4 countries
April 2017Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Klaudia Katarzyna Kłeczek
Finančné povedomie ako faktor určujúci úroveň plytvania potravinami v domácnostiach
April 2019Displaying the final thesis
14.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Marek Kodada
Analýza zahraničného obchodu s agrokomoditami v rámci EÚ
April 2020Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vladyslav Kovalenko
Development of automotive market in Ukraine
April 2017Displaying the final thesis
16.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Annamária Krajčiová
Fiškálna politika SR a vybraného štátu EÚ
May 2020Displaying the final thesis
17.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Ivana Križová
Faktory vplývajúce na zamestnanosť v poľnohospodárstve
May 2020Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Veronika Lukačovičová
Naplnenie cieľov Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ
May 2016Displaying the final thesis
19.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Tímea Macáková
Pôda ako nenahraditeľný výrobný faktor
May 2020Displaying the final thesis
20.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Simona Majerčíková
Analýza finančného zdravia vybraného podniku
April 2021Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Simona Majerčíková
Vplyv priamych zahraničných investícií na Slovensko
May 2019Displaying the final thesis
22.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Martina Mihaličková
Využívanie obnoviteľných zdrojov energie v doprave
May 2021Displaying the final thesis
23.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Kristína Molnárová
Analýza hospodárenia vybraného podniku
April 2021Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Magdalena Anna Mosur
Finančné povedomie ako faktor určujúci správanie spotrebiteľov na komfortnom trhu s potravinami
April 2019Displaying the final thesis
25.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Kristína Mozdíková
Bytová politika v Slovenskej republike
April 2021Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Kristína Mozdíková
Fiškálna politika SR
May 2019Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jana Mrázová
Úloha agrosektoru v rozvoji regiónov
May 2016Displaying the final thesis
28.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Barbora Nagyová
Možnosti financovania vybraného občianskeho združenia
April 2021Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Barbora Nagyová
Vývoj nezamestnanosti v SR a vybraného štátu v EÚ
May 2019Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Erika Nagyová
Finančno-ekonomická analýza vybraného podnikateľského subjektu
May 2019Displaying the final thesis
31.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Tímea Nagyová
Finančno-ekonomická analýza vybraného podniku
April 2021Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Daniela Pagáčová
Hodnotenie ekonomickej úrovne krajín EÚ
April 2017Displaying the final thesis
33.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Barbora Petrášová
Finančno-ekonomická analýza vybraného podniku
May 2021Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Katarína Polyáková
Využitie poľnohospodárskej pôdy v podmienkach  SR
May 2019Displaying the final thesis
35.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Ivana Potočná
Analýza finančnej situácie vybraného podniku
May 2021Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Anna Maria Samiec
Úroveň finančného povedomia ako faktora určujúceho spotrebiteľské nákupné správanie na trhu s chlebom
April 2019Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Denisa Sláviková
Štrukturálne fondy EÚ na Slovensku a možnosti ich využívania
April 2017Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Elena Szabová
Trend vývoja cien vybraných poľnohospodárskych komodít a potravín
April 2017Displaying the final thesis
39.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Gabriel Száraz
Nástroje regionálnej politiky na znižovanie regionálnych disparít
April 2016Displaying the final thesis
40.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Branislav Šimko
Využívanie obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku
May 2020Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Romana Šimová
Ekonomika pestovania vybraných poľnohospodárskych plodín v podmienkach SR
May 2019Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Romana Šimová
Vývoj makroekonomických ukazovateľov na Slovensku po vstupe do EÚ
May 2017Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michaela Šusterová
Rozvoj biopalivového priemyslu na Slovensku
May 2019Displaying the final thesis
44.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Miroslav Tarabčák
Finančno-ekonomická analýza vybraného podniku
May 2020Displaying the final thesis
45.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Klaudia Tóthová
Analýza nezamestnanosti v okrese Komárno
May 2020Displaying the final thesis
46.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. František Uhnák
Economics of rapeseed and sunflower cultivation in selected farm
April 2020Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. František Uhnák
Ekonomika pestovania repky olejnej vo vybranom poľnohospodárskom podniku
May 2018Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Aneta Vasiľová
Podnikateľské prostredie na Slovensku a jeho vplyv na rozvoj regiónov
May 2019Displaying the final thesis
49.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Lenka Vivodíková
Využite produkčného potenciálu poľnohospodárskej pôdy v SR
May 2020Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress