Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Zuzana Bajusová, PhD.
Identification number: 45057
 
Lecturer - Department of Economics (FEM)

Contacts     
     
     Final thesis
     
Projects          Supervised theses     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
State
Final thesisUntilDetails
1.
Final thesis is in progressDT
Written by (author): Bc. Laura Bandlerová
Analýza výkonnosti vybraného podniku
April 2021Displaying the final thesis
2.Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Adam Barvirčak
Ekonomické prínosy cestovného ruchu vo vybranom regióne Slovenska
May 2021Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ivan Bobček
Analýza nezamestnanosti absolventov VŠ v rámci regiónov SR
May 2017
Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Karina Bodnárová
Analýza finančnej situácie vybraného podniku
April 2020
Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ivan Grančay
Vývoj poľnohospodárstva na Slovensku
May 2020
Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Mária Gulová
Podnikateľské subjekty v agrosektore ako aktéri rozvoja, konkurencieschopnosti a udržateľnosti regiónov
April 2016
Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Maria Vasylyvna Holinei
Development of agriculture in Ukraine
May 2018
Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Zuzana Jaňáková
Vývoj slovenského poľnohospodárstva po vstupe do EÚ
May 2017
Displaying the final thesis
9.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Ing. Andrea Jánošíková
The role of the foreign trade with agrarian commodities within the economic development of the SR
April 2017
Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Andrea Jánošíková
The role of the foreign trade with agrarian commodities within the economic development of the SR
April 2018
Displaying the final thesis
11.Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Simona Kadlecová
Development of socio-economic situation of chosen country
April 2021
Displaying the final thesis
12.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Martin Kalivoda
Prílev priamych zahraničných investícií na Slovensko a ich vplyv na nezamestnanosť
May 2020
Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Oleksandr Vladimirovych Karnatovskyi
Comparison of economic level within V4 countries
April 2017
Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Klaudia Katarzyna Kłeczek
Finančné povedomie ako faktor určujúci úroveň plytvania potravinami v domácnostiach
April 2019
Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marek Kodada
Analýza zahraničného obchodu s agrokomoditami v rámci EÚ
April 2020
Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Vladyslav Kovalenko
Development of automotive market in Ukraine
April 2017
Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Annamária Krajčiová
Fiškálna politika SR a vybraného štátu EÚ
May 2020Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Ivana Križová
Faktory vplývajúce na zamestnanosť v poľnohospodárstve
May 2020Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Veronika Lukačovičová
Naplnenie cieľov Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ
May 2016Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Tímea Macáková
Pôda ako nenahraditeľný výrobný faktor
May 2020
Displaying the final thesis
21.
Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Simona Majerčíková
Analýza finančného zdravia vybraného podniku
April 2021
Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Simona Majerčíková
Vplyv priamych zahraničných investícií na Slovensko
May 2019
Displaying the final thesis
23.
Final thesis is in progressBTWritten by (author): Martina Mihaličková
Využívanie obnoviteľných zdrojov energie v doprave
May 2021
Displaying the final thesis
24.Final thesis is in progressDT
Written by (author): Bc. Kristína Molnárová
Analýza hospodárenia vybraného podniku
April 2021
Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Magdalena Anna Mosur
Finančné povedomie ako faktor určujúci správanie spotrebiteľov na komfortnom trhu s potravinami
April 2019
Displaying the final thesis
26.
Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Kristína Mozdíková
Bytová politika v Slovenskej republike
April 2021
Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Kristína Mozdíková
Fiškálna politika SR
May 2019
Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jana Mrázová
Úloha agrosektoru v rozvoji regiónov
May 2016
Displaying the final thesis
29.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Barbora Nagyová
Možnosti financovania vybraného občianskeho združenia
April 2021
Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Barbora Nagyová
Vývoj nezamestnanosti v SR a vybraného štátu v EÚ
May 2019Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Erika Nagyová
Finančno-ekonomická analýza vybraného podnikateľského subjektu
May 2019Displaying the final thesis
32.
Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Tímea Nagyová
Finančno-ekonomická analýza vybraného podniku
April 2022
Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Daniela Pagáčová
Hodnotenie ekonomickej úrovne krajín EÚ
April 2017
Displaying the final thesis
34.
Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Barbora Petrášová
Finančno-ekonomická analýza vybraného podniku
May 2021
Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Katarína Polyáková
Využitie poľnohospodárskej pôdy v podmienkach  SR
May 2019Displaying the final thesis
36.
Final thesis is in progress
BTWritten by (author): Ivana Potočná
Analýza finančnej situácie vybraného podniku
May 2021Displaying the final thesis
37.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Anna Maria Samiec
Úroveň finančného povedomia ako faktora určujúceho spotrebiteľské nákupné správanie na trhu s chlebom
April 2019Displaying the final thesis
38.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Denisa Sláviková
Štrukturálne fondy EÚ na Slovensku a možnosti ich využívania
April 2017Displaying the final thesis
39.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Elena Szabová
Trend vývoja cien vybraných poľnohospodárskych komodít a potravín
April 2017
Displaying the final thesis
40.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Gabriel Száraz
Nástroje regionálnej politiky na znižovanie regionálnych disparít
April 2016
Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Branislav Šimko
Využívanie obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku
May 2020
Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Romana Šimová
Ekonomika pestovania vybraných poľnohospodárskych plodín v podmienkach SR
May 2019
Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Romana Šimová
Vývoj makroekonomických ukazovateľov na Slovensku po vstupe do EÚ
May 2017
Displaying the final thesis
44.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michaela Šusterová
Rozvoj biopalivového priemyslu na Slovensku
May 2019
Displaying the final thesis
45.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Miroslav Tarabčák
Finančno-ekonomická analýza vybraného podniku
May 2020
Displaying the final thesis
46.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Klaudia Tóthová
Analýza nezamestnanosti v okrese Komárno
May 2020
Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. František Uhnák
Ekonomika pestovania repky olejnej vo vybranom poľnohospodárskom podniku
May 2018
Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. František Uhnák
Financial - Economic Analysis of the Selected Farm
April 2020Displaying the final thesis
49.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Aneta Vasiľová
Podnikateľské prostredie na Slovensku a jeho vplyv na rozvoj regiónov
May 2019
Displaying the final thesis
50.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Lenka Vivodíková
Využite produkčného potenciálu poľnohospodárskej pôdy v SR
May 2020
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DTDiploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress