Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Zuzana Bajusová, PhD.
Identifikačné číslo: 45057
Univerzitný e-mail: zuzana.bajusova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka - Katedra ekonomiky (FEM)

     
Absolvent     
     
Záverečná práca
     
     
     
Vedené práce
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
Záverečná práca
Podrobnosti
1.Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Laura Bandlerová
Analýza výkonnosti vybraného podniku
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca je rozpracovanáBP
Autor: Adam Barvirčak
Ekonomické prínosy cestovného ruchu vo vybranom regióne Slovenska
máj 2021Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Ivan Bobček
Analýza nezamestnanosti absolventov VŠ v rámci regiónov SR
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Karina Bodnárová
Analýza finančnej situácie vybraného podniku
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Ivan Grančay
Vývoj poľnohospodárstva na Slovensku
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Mária Gulová
Podnikateľské subjekty v agrosektore ako aktéri rozvoja, konkurencieschopnosti a udržateľnosti regiónov
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Maria Vasylyvna Holinei
Development of agriculture in Ukraine
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Zuzana Jaňáková
Vývoj slovenského poľnohospodárstva po vstupe do EÚ
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca je nekompletnáDP
Autor: Ing. Andrea Jánošíková
The role of the foreign trade with agrarian commodities within the economic development of the SR
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Andrea Jánošíková
The role of the foreign trade with agrarian commodities within the economic development of the SR
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Simona Kadlecová
Development of socio-economic situation of chosen country
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Martin Kalivoda
Prílev priamych zahraničných investícií na Slovensko a ich vplyv na nezamestnanosť
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Oleksandr Vladimirovych Karnatovskyi
Comparison of economic level within V4 countries
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Klaudia Katarzyna Kłeczek
Finančné povedomie ako faktor určujúci úroveň plytvania potravinami v domácnostiach
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marek Kodada
Analýza zahraničného obchodu s agrokomoditami v rámci EÚ
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Vladyslav Kovalenko
Development of automotive market in Ukraine
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Annamária Krajčiová
Fiškálna politika SR a vybraného štátu EÚ
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Ivana Križová
Faktory vplývajúce na zamestnanosť v poľnohospodárstve
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Veronika Lukačovičová
Naplnenie cieľov Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Tímea Macáková
Pôda ako nenahraditeľný výrobný faktor
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Simona Majerčíková
Analýza finančného zdravia vybraného podniku
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Simona Majerčíková
Vplyv priamych zahraničných investícií na Slovensko
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca je rozpracovaná
BP
Autor: Martina Mihaličková
Využívanie obnoviteľných zdrojov energie v doprave
máj 2021
Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Kristína Molnárová
Analýza hospodárenia vybraného podniku
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Magdalena Anna Mosur
Finančné povedomie ako faktor určujúci správanie spotrebiteľov na komfortnom trhu s potravinami
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Kristína Mozdíková
Bytová politika v Slovenskej republike
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Kristína Mozdíková
Fiškálna politika SR
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Jana Mrázová
Úloha agrosektoru v rozvoji regiónov
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca je rozpracovaná
DPAutor: Bc. Barbora Nagyová
Možnosti financovania vybraného občianskeho združenia
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Barbora Nagyová
Vývoj nezamestnanosti v SR a vybraného štátu v EÚ
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Erika Nagyová
Finančno-ekonomická analýza vybraného podnikateľského subjektu
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Tímea Nagyová
Finančno-ekonomická analýza vybraného podniku
apríl 2022
Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Daniela Pagáčová
Hodnotenie ekonomickej úrovne krajín EÚ
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca je rozpracovaná
BP
Autor: Barbora Petrášová
Finančno-ekonomická analýza vybraného podniku
máj 2021
Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Katarína Polyáková
Využitie poľnohospodárskej pôdy v podmienkach  SR
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca je rozpracovaná
BP
Autor: Ivana Potočná
Analýza finančnej situácie vybraného podniku
máj 2021
Zobrazenie záverečnej práce
37.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Anna Maria Samiec
Úroveň finančného povedomia ako faktora určujúceho spotrebiteľské nákupné správanie na trhu s chlebom
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
38.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Denisa Sláviková
Štrukturálne fondy EÚ na Slovensku a možnosti ich využívania
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
39.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Elena Szabová
Trend vývoja cien vybraných poľnohospodárskych komodít a potravín
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
40.
Záverečná práca je nekompletnáDP
Autor: Bc. Gabriel Száraz
Nástroje regionálnej politiky na znižovanie regionálnych disparít
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
41.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Branislav Šimko
Využívanie obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
42.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Romana Šimová
Ekonomika pestovania vybraných poľnohospodárskych plodín v podmienkach SR
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
43.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Romana Šimová
Vývoj makroekonomických ukazovateľov na Slovensku po vstupe do EÚ
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
44.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michaela Šusterová
Rozvoj biopalivového priemyslu na Slovensku
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
45.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Miroslav Tarabčák
Finančno-ekonomická analýza vybraného podniku
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
46.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Klaudia Tóthová
Analýza nezamestnanosti v okrese Komárno
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. František Uhnák
Ekonomika pestovania repky olejnej vo vybranom poľnohospodárskom podniku
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
48.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. František Uhnák
Financial - Economic Analysis of the Selected Farm
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
49.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Aneta Vasiľová
Podnikateľské prostredie na Slovensku a jeho vplyv na rozvoj regiónov
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Lenka Vivodíková
Využite produkčného potenciálu poľnohospodárskej pôdy v SR
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná