Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Zuzana Bajusová, PhD.
Identifikačné číslo: 45057
Univerzitný e-mail: zuzana.bajusova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra ekonomiky (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Adam Barvirčak
Ekonomické prínosy cestovného ruchu vo vybranom regióne Slovenska
máj 2021Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Ivan Bobček
Analýza nezamestnanosti absolventov VŠ v rámci regiónov SR
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Karina Bodnárová
Analýza finančnej situácie vybraného podniku
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Ivan Grančay
Vývoj poľnohospodárstva na Slovensku
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Mária Gulová
Podnikateľské subjekty v agrosektore ako aktéri rozvoja, konkurencieschopnosti a udržateľnosti regiónov
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Maria Vasylyvna Holinei
Development of agriculture in Ukraine
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Zuzana Jaňáková
Vývoj slovenského poľnohospodárstva po vstupe do EÚ
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Ing. Andrea Jánošíková
The role of the foreign trade with agrarian commodities within the economic development of the SR
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Andrea Jánošíková
The role of the foreign trade with agrarian commodities within the economic development of the SR
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Simona Kadlecová
Development of socio-economic situation of chosen country
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Martin Kalivoda
Prílev priamych zahraničných investícií na Slovensko a ich vplyv na nezamestnanosť
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Oleksandr Vladimirovych Karnatovskyi
Comparison of economic level within V4 countries
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Klaudia Katarzyna Kłeczek
Finančné povedomie ako faktor určujúci úroveň plytvania potravinami v domácnostiach
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Marek Kodada
Analýza zahraničného obchodu s agrokomoditami v rámci EÚ
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Vladyslav Kovalenko
Development of automotive market in Ukraine
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Annamária Krajčiová
Fiškálna politika SR a vybraného štátu EÚ
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Ivana Križová
Faktory vplývajúce na zamestnanosť v poľnohospodárstve
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Veronika Lukačovičová
Naplnenie cieľov Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Tímea Macáková
Pôda ako nenahraditeľný výrobný faktor
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Simona Majerčíková
Analýza finančného zdravia vybraného podniku
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Simona Majerčíková
Vplyv priamych zahraničných investícií na Slovensko
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Martina Mihaličková
Využívanie obnoviteľných zdrojov energie v doprave
máj 2021Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Kristína Molnárová
Analýza hospodárenia vybraného podniku
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Magdalena Anna Mosur
Finančné povedomie ako faktor určujúci správanie spotrebiteľov na komfortnom trhu s potravinami
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Kristína Mozdíková
Bytová politika v Slovenskej republike
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Kristína Mozdíková
Fiškálna politika SR
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jana Mrázová
Úloha agrosektoru v rozvoji regiónov
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Barbora Nagyová
Možnosti financovania vybraného občianskeho združenia
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Barbora Nagyová
Vývoj nezamestnanosti v SR a vybraného štátu v EÚ
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Erika Nagyová
Finančno-ekonomická analýza vybraného podnikateľského subjektu
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Tímea Nagyová
Finančno-ekonomická analýza vybraného podniku
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Daniela Pagáčová
Hodnotenie ekonomickej úrovne krajín EÚ
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Barbora Petrášová
Finančno-ekonomická analýza vybraného podniku
máj 2021Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Katarína Polyáková
Využitie poľnohospodárskej pôdy v podmienkach  SR
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Ivana Potočná
Analýza finančnej situácie vybraného podniku
máj 2021Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Anna Maria Samiec
Úroveň finančného povedomia ako faktora určujúceho spotrebiteľské nákupné správanie na trhu s chlebom
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Denisa Sláviková
Štrukturálne fondy EÚ na Slovensku a možnosti ich využívania
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Elena Szabová
Trend vývoja cien vybraných poľnohospodárskych komodít a potravín
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Gabriel Száraz
Nástroje regionálnej politiky na znižovanie regionálnych disparít
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Branislav Šimko
Využívanie obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Romana Šimová
Ekonomika pestovania vybraných poľnohospodárskych plodín v podmienkach SR
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Romana Šimová
Vývoj makroekonomických ukazovateľov na Slovensku po vstupe do EÚ
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michaela Šusterová
Rozvoj biopalivového priemyslu na Slovensku
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Miroslav Tarabčák
Finančno-ekonomická analýza vybraného podniku
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Klaudia Tóthová
Analýza nezamestnanosti v okrese Komárno
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. František Uhnák
Economics of rapeseed and sunflower cultivation in selected farm
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. František Uhnák
Ekonomika pestovania repky olejnej vo vybranom poľnohospodárskom podniku
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Aneta Vasiľová
Podnikateľské prostredie na Slovensku a jeho vplyv na rozvoj regiónov
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Lenka Vivodíková
Využite produkčného potenciálu poľnohospodárskej pôdy v SR
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná