Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Zuzana Bajusová, PhD.
Identifikačné číslo: 45057
Univerzitný e-mail: zuzana.bajusova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra ekonomiky (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Úloha agrosektoru v rozvoji regiónov
Autor: Ing. Jana Mrázová
Pracovisko: Katedra ekonomiky (FEM)
Vedúci práce: Ing. Zuzana Bajusová, PhD.
Oponent:Ing. Jozef Palkovič, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Úloha agrosektoru v rozvoji regiónov
Abstrakt:Bakalárska práca je zameraná na úlohu agrosektoru v rozvoji regiónov. V prvej časti práce rozoberáme problematiku v teoretickej rovine podľa viacerých autorov. V úvode praktickej časti sa zameriavame sa vývoj prírodného potenciálu v regiónoch Slovenskej republiky. Ďalej hodnotíme vybrané ukazovatele rozvoja regiónu a získané údaje zaznamenávame do grafov. Na záver sa venujeme ekologickému poľnohospodárstvu, jeho prínosom a taktiež hodnotíme počet ekofariem na Slovensku za sledované obdobie. Cieľom našej bakalárskej práce bolo zhodnotenie regiónov Slovenska najmä v oblasti poľnohospodárstva za sledované obdobie od roku 2004 až 2013. V konečnom dôsledku sme teoretické informácie previedli do praxe.
Kľúčové slová:región, agrosektor, ekologické poľnohospodárstvo

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene