Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Zuzana Bajusová, PhD.
Identifikačné číslo: 45057
Univerzitný e-mail: zuzana.bajusova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra ekonomiky (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Analýza nezamestnanosti absolventov VŠ v rámci regiónov SR
Autor: Bc. Ivan Bobček
Pracovisko: Katedra ekonomiky (FEM)
Vedúci práce: Ing. Zuzana Bajusová, PhD.
Oponent:Ing. Zuzana Kapustová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Analýza nezamestnanosti absolventov VŠ v rámci regiónov SR
Abstrakt:Hlavným cieľom predkladanej bakalárskej práce je poukázať na rozdiely a výšku nezamestnanosti absolventov vysokých škôl v rámci regiónov Slovenskej republiky. Bakalárska práca je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. V teoretickej časti sa na základe dostupnej odbornej literatúry vymedzia základné pojmy v oblasti nezamestnanosti, druhy nezamestnanosti, príčiny a dôsledky nezamestnanosti a ostatné pojmy súvisiace s nezamestnanosťou absolventov VŠ a mladých ľudí. Tieto poznatky ďalej slúžia ako základ pre vytvorenie praktickej časti. Praktická časť práce sa zameriava na analýzu aktuálnej situácie nezamestnanosti na Slovensku z pohľadu Štatistického úradu v rokoch 2012 až 2015. Taktiež sa bude zaoberať analýzou nezamestnanosti absolventov VŠ v regiónoch SR. Na základe výsledkov odpovedí respondentov z dotazníkového prieskumu sa určia návrhy a odporúčania.
Kľúčové slová:dotazníkový prieskum, absolventi, nezamestnanosť, regióny SR, VŠ

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene