Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Zuzana Bajusová, PhD.
Identifikačné číslo: 45057
Univerzitný e-mail: zuzana.bajusova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra ekonomiky (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Vývoj makroekonomických ukazovateľov na Slovensku po vstupe do EÚ
Autor: Ing. Romana Šimová
Pracovisko: Katedra ekonomiky (FEM)
Vedúci práce: Ing. Zuzana Bajusová, PhD.
Oponent:Ing. Jozef Palkovič, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vývoj makroekonomických ukazovateľov na Slovensku po vstupe do EÚ
Abstrakt:Predmetom bakalárskej práce je zhodnotenie úrovne vývoja základných makroekonomických ukazovateľov, ktorými sú hrubý domáci produkt, inflácia, nezamestnanosť a platobná bilancia po vstupe Slovenska do Európskej únie až do roku 2015. V teoretickej časti práce sú vysvetlené pojmy týkajúce sa problematiky makroekonomických ukazovateľov a integrácie do Európskej únie. Vlastná časť práce je zameraná na zhodnotenie vývoja vybraných makroekonomických indikátorov Slovenska a následné porovnanie ich vývoja s priemerom v Európskej únii. Hlavným cieľom práce je na základe zistených výsledkov vývoja ukazovateľov poukázať na nedostatky nášho hospodárskeho rastu a navrhnúť odporúčania na ich zlepšenie. Zo zistených výsledkov vo vlastnej časti práce vyplýva, že závažným makroekonomickým problémom v sledovanom období bola na Slovensku nezamestnanosť. Práca podáva ucelenejší obraz o vývoji slovenskej ekonomiky a tiež návrhy, ktoré by mohli viesť k nižšej miere nezamestnanosti.
Kľúčové slová:Európska únia, hrubý domáci produkt, inflácia, nezamestnanosť, platobná bilancia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene