Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Zuzana Bajusová, PhD.
Identifikačné číslo: 45057
Univerzitný e-mail: zuzana.bajusova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra ekonomiky (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Podnikateľské subjekty v agrosektore ako aktéri rozvoja, konkurencieschopnosti a udržateľnosti regiónov
Autor: Ing. Mária Gulová
Pracovisko: Katedra ekonomiky (FEM)
Vedúci práce: Ing. Zuzana Bajusová, PhD.
Oponent:doc. Ing. Daniela Hupková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Podnikateľské subjekty v agrosektore ako aktéri rozvoja, konkurencieschopnosti a udržateľnosti regiónov
Abstrakt:Cieľom predkladanej práce je zhodnotiť vplyv podnikateľských subjektov v agrosektore ktoré významnou mierou ovplyvňujú rozvoj a konkurencieschopnosť regiónov. Dôležitým aspektom z pohľadu konkurencieschopnosti regiónu je zabezpečiť pre obyvateľov vyšší štandard života. Avšak Slovensko je charakteristické výraznými regionálnymi disparitami ku ktorým sa radia aj disparity v konkurencieschopnosti regiónov. Teoretická časť práce sa venuje definovaniu základných pojmov, ktoré súvisia s kontextom predkladanej diplomovej práce. Praktická časť je zameraná na zhodnotenie podnikateľskej štruktúry pôsobiacej v agrosektore Slovenska. V rámci praktickej časti sa ďalšia časť sa venuje zhodnoteniu zastúpenia poľnohospodárstva na regionálnej úrovni vypočítaného na základe indexu lokalizácie. V rámci regiónov Slovenska na úrovni NUTS I Slovenská republika a NUTS III Košický kraj sú hodnotené sociálno-ekonomické indikátory ako sú napríklad vývoj podielu zamestnanosti, podiel hrubého domáceho produktu, hrubá pridaná hodnota, tvorba hrubého fixného kapitálu, a možno ich označiť ako ukazovatele ktoré posudzujú celkovú konkurencieschopnosť regiónu. Na zhodnotenie postavenia vybraného kraja je vypracovaná SWOT analýza. Posledná časť je zameraná na porovnanie vývoja komparatívnych ukazovateľov ekonomickej úrovne agrosektora v Košickom kraji s vývojom v rámci SR.
Kľúčové slová:región , konkurencieschopnosť , podnikateľský subjekt , poľnohospodárstvo , sociálno-ekonomické indikátory

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene