Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Zuzana Bajusová, PhD.
Identifikačné číslo: 45057
Univerzitný e-mail: zuzana.bajusova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra ekonomiky (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Ekonomika pestovania repky olejnej vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Autor: Bc. František Uhnák
Pracovisko: Katedra ekonomiky (FEM)
Vedúci práce: Ing. Zuzana Bajusová, PhD.
Oponent:Ing. Jana Ladvenicová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Ekonomika pestovania repky olejnej vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Abstrakt:Hlavným cieľom bakalárskej práce je zhodnotenie ekonomiky výroby repky olejnej v podniku SP-AGRO, s.r.o. za sledované obdobie 2013 – 2017. V časti „Súčasný stav problematiky“ boli vymedzené základné pojmy poľnohospodárstva, ekonomiky, rentability výroby a vývoja slovenského poľnohospodárstva. Takisto bola charakterizovaná súčasná podporná politika štátu pre poľnohospodárstvo. V kapitole „Vlastná práca“ bola charakterizovaná výroba repky olejnej v podmienkach slovenského poľnohospodárstva. Následne sme sa zamerali na vybraný podnik SP-AGRO, s.r.o, kde bol charakterizovaný podnik, následne elaborovaná ekonomika výroby repky olejnej v podniku. Z výsledku vyplynulo, že spoločnosť je úspešná z rôznych pohľadov pri výrobe repky olejnej a je konkurencieschopná v konkurenčnom prostredí.
Kľúčové slová:repka olejná, ekonomika výroby, rentabilita, náklady, výnosy

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene