Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Zuzana Bajusová, PhD.
Identifikačné číslo: 45057
Univerzitný e-mail: zuzana.bajusova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra ekonomiky (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Hodnotenie ekonomickej úrovne krajín EÚ
Autor: Ing. Daniela Pagáčová
Pracovisko: Katedra ekonomiky (FEM)
Vedúci práce: Ing. Zuzana Bajusová, PhD.
Oponent:Ing. Jozef Palkovič, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Hodnotenie ekonomickej úrovne krajín EÚ
Abstrakt:Táto diplomová práca je zameraná na sledovanie ekonomickej úrovne krajín Európskej únie. Porovnávanie krajín je vypracované na základe viacerých metód. V tejto diplomovej práci sú vysvetlené, popísané a vyčíslené pojmy ako sú ekonomická úroveň, hrubý domáci produkt, inflácia , nezamestnanosť, životná úroveň, minimálna mzda a zahraničný obchod. Cieľom práce je porovnávanie krajín Európskej únie. Porovnávajú sa medzi sebou, teda ktorá ekonomika je na tom lepšie a ktorá horšie. V teoretickej časti sa oboznamujeme s týmito pojmami, zatiaľ čo v praktickej časti ich popisujeme. V poslednej časti zhodnotíme dosiahnuté výsledky a navrhneme spôsoby riešenia tejto problematiky.
Kľúčové slová:Ekonomická úroveň, Nezamestnanosť, Inflácia, Hrubý domáci produkt, Životná úroveň, Minimálna mzda, Zahraničný obchod, Európska únia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene