Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Zuzana Bajusová, PhD.
Identifikačné číslo: 45057
Univerzitný e-mail: zuzana.bajusova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra ekonomiky (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Štrukturálne fondy EÚ na Slovensku a možnosti ich využívania
Autor: Ing. Denisa Sláviková
Pracovisko: Katedra ekonomiky (FEM)
Vedúci práce: Ing. Zuzana Bajusová, PhD.
Oponent:Ing. Andrea Boháčiková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Štrukturálne fondy EÚ na Slovensku a možnosti ich využívania
Abstrakt:Hlavným cieľom štrukturálnych fondov je znižovanie regionálnych rozdielov medzi ekonomicky slabšími a silnejšími regiónmi. Európska únia tak napomáha krajinám dostať sa na úroveň vyspelejších krajín. Od vstupu do únie máme možnosť čerpať prostriedky zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu. Cieľom diplomovej práce je zhodnotenie stavu štrukturálnych fondov Európskej únie na Slovensku a možnosti ich využívania. Veľkú pozornosť sme venovali hlavne programovému obdobiu 2007- 2013. Prvá časť práce sa zaoberá teoretickými poznatkami riešenej problematiky. Vo vlastnej práci sme sa zamerali na fondy využívané na Slovensku ako celku, v regiónoch a vo vybranej obci. Najviac sme opísali obec a jednotlivé projekty financované z fondov, ktoré boli v nej využité. Zhodnotili sme stav obce na základe vlastných poznatkov, ktoré sme zahrnuli do SWOT analýzy. Vďaka ochote miestnych občanov sme vyhodnotili dotazník, ktorý nám priblížil ich pohľad na eurofondy. V závere práce sme zhrnuli výsledky a sformulovali vlastné návrhy a odporúčania k tejto práci.
Kľúčové slová:Štrukturálne fondy, Kohézny fond, Regionálna politika, Operačné programy, Programové obdobie, Európska únia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene