Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Zuzana Bajusová, PhD.
Identifikačné číslo: 45057
Univerzitný e-mail: zuzana.bajusova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra ekonomiky (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Trend vývoja cien vybraných poľnohospodárskych komodít a potravín
Autor: Ing. Elena Szabová
Pracovisko: Katedra ekonomiky (FEM)
Vedúci práce: Ing. Zuzana Bajusová, PhD.
Oponent:Ing. Jozef Palkovič, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Trend vývoja cien vybraných poľnohospodárskych komodít a potravín
Abstrakt:Úlohou diplomovej práce je zhodnotenie cenového vývoja vybraných agrárnych komodít v krajinách Vyšehradskej štvorky počas rokov 2011-2015 a vzájomná komparácia zistených výsledkov. V rámci charakteristiky súčasného stavu riešenej problematiky sú zadefinované hlavné pojmy v oblasti ceny a trhu. Taktiež je popísané fungovanie trhového mechanizmu a určovanie cien na základe nákladovej kalkulácie. Nasledujúca teoretická časť charakterizuje súčasný stav v poľnohospodárskom sektore a potravinárstve Slovenskej republiky, pričom je popísaný aj systém poľnohospodárskych dotácií. Cieľ práce je jasne zadefinovaný a rozčlenený na jednotlivé podciele. V metodickej časti sa uvádza skúmané obdobie a použité štatistické databázy. Rovnako sú uvedené i využívané metódy a vzorce. Vlastná práca ako prvé charakterizuje produkčné a cenové ukazovatele v oblasti poľnohospodárstva krajín V4, pričom je rozdelená na oblasť rastlinnej a živočíšnej výroby. V rámci rastlinnej výroby sú skúmanými komoditami pšenica, jačmeň, kukurica na zrno, zemiaky, cukrová repa a repka olejná. Zo živočíšnej oblasti to sú bravčové mäso, hovädzie mäso, surové kravské mlieko a slepačie vajcia. V nadväznosti na poľnohospodársky rezort sú charakterizované poskytované dotácie. V ďalšej časti je analyzovaná situácia v oblasti cien vybraných potravinárskych produktov pre jednotlivé krajiny V4. Na záver je vykonaná regresná a korelačná analýza pri vybraných komoditách a potravinách. Jej zámerom je určiť, ako jednotlivé faktory vplývajú na výšku cien agropotravinárskych komodít.
Kľúčové slová:agrosektor, agropotravinárske komodity, dotácie, rentabilita, vlastné náklady

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene