Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Zuzana Bajusová, PhD.
Identifikačné číslo: 45057
Univerzitný e-mail: zuzana.bajusova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra ekonomiky (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Vývoj slovenského poľnohospodárstva po vstupe do EÚ
Autor: Ing. Zuzana Jaňáková
Pracovisko: Katedra ekonomiky (FEM)
Vedúci práce: Ing. Zuzana Bajusová, PhD.
Oponent:Ing. Andrea Boháčiková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vývoj slovenského poľnohospodárstva po vstupe do EÚ
Abstrakt:Predkladaná bakalárska práca sa venuje vývoju poľnohospodárstva na území Slovenskej republiky po vstupe do Európskej únie. V prvej časti je stručne načrtnutý vývoj odvetvia v histórií a tiež sa venujeme názorom iných autorov na vývoj a vplyv Spoločnej poľnohospodárskej politiky na slovenské poľnohospodárstvo. Tiež v práci opisujeme históriu vzniku Spoločnej poľnohospodárskej politiky a reforiem, ktorými prešla počas svojej existencie. V druhej časti sa venujeme vývoju poľnohospodárstva na našom území po vstupe do EÚ. Prostredníctvom vypracovania časových radov vybraných ukazovateľov poukazujeme na vývoj a vplyv vstupu Slovenska do Európskej únie na poľnohospodárstvo. Na základe zistených faktov v závere navrhujeme kroky, ktoré by mohli byť prospešné pri uzdravovaní poľnohospodárstva.
Kľúčové slová:poľnohospodárstvo, rastlinná výroba, živočíšna výroba, Slovenská republika, Európska únia, Spoločná poľnohospodárska politika

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene