Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Zuzana Bajusová, PhD.
Identifikačné číslo: 45057
Univerzitný e-mail: zuzana.bajusova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra ekonomiky (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Porovnanie ekonomickej úrovne v krajinách V4
Autor: Ing. Oleksandr Vladimirovych Karnatovskyi
Pracovisko: Katedra ekonomiky (FEM)
Vedúci práce: Ing. Zuzana Bajusová, PhD.
Oponent:doc. Ing. Daniela Hupková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:anglický jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Comparison of economic level within V4 countries
Abstrakt:The aim of this diploma thesis, entitled "Comparison of economic level within V4 countries", is to assess the level of development of Visegrad countries in their accession into the European Union during the period 2005-2015. One of the most important aspects, which determine the attractiveness of the country, is a high level of economic development, without economic development, there will be no positive structural changes in the economy, education, science, culture, the level and quality of life. In the theoretical part diploma thesis provides a literary overview of macroeconomic indicators that determine economic growth, formation of Visegrad group, the process of its integration to EU and situation in Central Europe after accession into EU. The practical part of diploma thesis describes stages of economic development Visegrad group for 11 years of EU membership. It also includes correlation model between indicators of each country and analysis of chain base and fixed base indexes.
Kľúčové slová:European Union, integration, macroeconomic indicators

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene