Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Zuzana Bajusová, PhD.
Identifikačné číslo: 45057
Univerzitný e-mail: zuzana.bajusova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra ekonomiky (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Vplyv priamych zahraničných investícií na Slovensko
Autor: Bc. Simona Majerčíková
Pracovisko: Katedra ekonomiky (FEM)
Vedúci práce: Ing. Zuzana Bajusová, PhD.
Oponent:Ing. Dominika Čeryová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vplyv priamych zahraničných investícií na Slovensko
Abstrakt:Cieľom tejto práce je zhodnotenie vplyvu priamych zahraničných investícií na Slovensko. Práca je rozdelená na štyri hlavné časti, ktorých súčasť tvorí predovšetkým všeobecné zhrnutie investícií. Delenie investícií, vysvetlenie pojmov investovanie, investícia, faktory ovplyvňujúce investovanie v krajine, taktiež aj faktory motivujúce krajinu pri investovaní. Spomínané sú aj riziká, ktoré vplývajú na jednotlivé druhy investovania. Za dôležité možno považovať aj dopady krízy na investovanie, čo je opísané teoreticky v prvej časti práci a zároveň prakticky v poslednej časti tejto práci. V druhej časti práci je uvedený hlavný cieľ tejto práce a zároveň rozdelenie na parciálne ciele, ktoré umožňujú dosiahnuť hlavný cieľ. V tretej časti je uvedená metodika práce, akými prostriedkami možno dosiahnuť ciele práce. Použitím regresnej a korelačnej analýzy, som bola schopná zistiť vplyv priamych zahraničných investícií na Slovensko v rôznych oblastiach. Zamerala som sa predovšetkým na vplyv investícií na nezamestnanosť, migráciu, hrubý domáci produkt a tiež na príjmy štátneho rozpočtu. V kapitole je uvedený aj celkový vývoj prílevu a odlevu priamych zahraničných investícií Slovenska z hľadiska krajín a celkový stav investícií rozdelený podľa odvetví a to za sledované obdobie teda v rozmedzí rokov 2004 až 2016.
Kľúčové slová:priame zahraničné investície, prílev, odlev, regresná a korelačná analýza, vplyv investícií

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene