Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Zuzana Bajusová, PhD.
Identifikačné číslo: 45057
Univerzitný e-mail: zuzana.bajusova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra ekonomiky (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Vývoj nezamestnanosti v SR a vybraného štátu v EÚ
Autor: Bc. Barbora Nagyová
Pracovisko: Katedra ekonomiky (FEM)
Vedúci práce: Ing. Zuzana Bajusová, PhD.
Oponent:Ing. Jana Ladvenicová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vývoj nezamestnanosti v SR a vybraného štátu v EÚ
Abstrakt:Bakalárska práca, ktorej cieľom je analýza nezamestnanosti na Slovensku a vybraného štátu Európskej únie, je rozdelená na teoretickú a empirickú časť. V prvej kapitole je uvedený teoretický prehľad, ktorý zahrňuje klasifikáciu nezamestnanosti, jej ekonomické účinky a vplyv na spoločnosť. Taktiež obsahuje aj jej vývoj v Európe, ale aj na Slovensku, teórie ekonomickej vedy využívané pri nezamestnanosti a nakoniec trhovú politiku a stav trhu práce. V praktickej časti je rozpracovaná analýza vývoja nezamestnanosti na Slovensku a v Portugalsku za obdobie 2004 až 2018, taktiež aj analýza Slovenska na úrovni NUTS – 1. Pri analýze Slovenska sme spracovali vplyv piatich dôležitých faktorov na nezamestnanosť. A to priemernú hrubú mesačnú mzdu, krátkodobú migráciu za prácou do zahraničia, nezamestnanosť podľa výberového zisťovania pracovných síl a nezamestnanosť evidovanú na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny. Súčasťou poslednej kapitoly je určenie ekonomických dopadov nezamestnanosti na Slovensku. Sledovali sme vývoj objemu vyplácaných dávok v nezamestnanosti a zároveň sme v nej spracovali aj stav hrubého domáceho produktu, kde sme zisťovali, o akú čiastku vyprodukovaného hrubého domáceho produktu prichádza štát pri danom počte nezamestnaného obyvateľstva.
Kľúčové slová:nezamestnaní, nezamestnanosť, pracovné sily, uchádzač o zamestnanie, trh práce

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene