Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Zuzana Bajusová, PhD.
Identifikačné číslo: 45057
Univerzitný e-mail: zuzana.bajusova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra ekonomiky (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Finančno-ekonomická analýza vybraného podnikateľského subjektu
Autor: Bc. Erika Nagyová
Pracovisko: Katedra ekonomiky (FEM)
Vedúci práce: Ing. Zuzana Bajusová, PhD.
Oponent:Ing. Jana Ladvenicová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Finančno-ekonomická analýza vybraného podnikateľského subjektu
Abstrakt:Cieľom bakalárskej práce bolo vykonať finančno-ekonomickú analýzu v podniku General Plastic, a.s., ktorej predmetom podnikania je recyklácia PET-fliaš a výroba poloproduktov za účelom predaja. V teoretickej časti sme sa zamerali na vymedzenie základných pojmov ohľadom riešenej problematiky. Cieľom tejto práce bolo zistenie finančného stavu podniku v sledovanom období, k čomu sme si zvolili vybrané ukazovatele na výpočet. Praktická časť sa sústreďuje na analýzu a posúdenie finančného stavu podniku. Zdrojové údaje sú z rokov 2015-2018, ktoré sme získali z účtovných výkazov od majiteľa podniku. Na začiatku prebehla analýza súvahy, výkazu ziskov a strát a následne sme vypočítali ukazovatele analýzy ex-post a analýzy ex-ante. Výsledky sme vyhodnotili a interpretovali. V záverečnej časti sme sa venovali návrhu opatrení pre zlepšenie finančnej situácie podniku.
Kľúčové slová:finančno-ekonomická analýza, analýza súvahy, analýza výkazu ziskov a strát, analýza ex-post, analýza ex-ante

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene