Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Zuzana Bajusová, PhD.
Identifikačné číslo: 45057
Univerzitný e-mail: zuzana.bajusova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra ekonomiky (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Využitie poľnohospodárskej pôdy v podmienkach  SR
Autor: Bc. Katarína Polyáková
Pracovisko: Katedra ekonomiky (FEM)
Vedúci práce: Ing. Zuzana Bajusová, PhD.
Oponent:Ing. Tatiana Bullová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Využitie poľnohospodárskej pôdy v podmienkach  SR
Abstrakt:Vbakalarskej práci sme sa zamerali na využitie poľnohospodárskej pôdy v podmienkach Slovenskej republiky za účelom výživy ľudí na Slovensku. Teoretická časť práce je zameraná na definovanie poľnohospodárstva a pôdy. Charakterizuje pôdu samotnú, následne jej význam, funcie, úrodnosť, jej produkčnú schopnosť, zhodnotenie produkčného potenciálu a pôdny fond. Na toto vypracovanie teoretickej časti, nám poslúžila literátúra od domácich a zahraničných autorov. V nasledujúcej časti práce sme si stanovili základné a parciálne ciele, ktoré chceme pomocou práce dosiahnuť. V metodike práce sme charakterizovali jednotlivé metódy a spôsoby dosiahnutia vytýčených cieľov a potrebných ukazovateľov. Vlastná časť práce, predstavuje dosiahnuté požadované výsledky. Je to najdôležitejšia časť, ktorá aplikuje získané teoretické poznatky do praktickej roviny pomocou zhodnotenia využitia poľnohospodárskej pôdy v období 2007 – 2017. Môžeme ju rozdeliť na analýzu pôdneho fondu podľa krajov, úrodu poľnohospodárskych plodín za kraje, index sebestačnosti, využitie poľnohospodárkej pôdy na Slovensku a výmeru pôdy na jedného obyvateľa. Posledná časť práce, záver, hodnotí dosiahnuté výsledky a veličiny.
Kľúčové slová:pôda, poľnohospodárska pôda, pôdny fond, výmera

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene