Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Zuzana Bajusová, PhD.
Identifikačné číslo: 45057
Univerzitný e-mail: zuzana.bajusova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra ekonomiky (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Ekonomika pestovania vybraných poľnohospodárskych plodín v podmienkach SR
Autor: Ing. Romana Šimová
Pracovisko: Katedra ekonomiky (FEM)
Vedúci práce: Ing. Zuzana Bajusová, PhD.
Oponent:Ing. Jana Ladvenicová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Ekonomika pestovania vybraných poľnohospodárskych plodín v podmienkach SR
Abstrakt:Predmetom diplomovej práce je zhodnotenie ekonomickej efektívnosti pestovania vybraných poľnohospodárskych plodín v podmienkach SR. Práca sa zameriava na obilniny a olejniny, ktoré na našom území patria z dlhodobého hľadiska medzi najvýznamnejšie. Analýza ekonomickej efektívnosti pestovania pšenice, jačmeňa, repky olejnej a slnečnice ročnej je hodnotená v období 2008 až 2015. V teoretickej časti práce sú spracované poznatky v oblasti ekonomiky poľnohospodárstva a podpornej politiky štátu pre daný rezort. Vlastná časť práce poukazuje na vývoj pestovateľských plôch, hektárových úrod, produkcie a spotreby vybraných obilnín a olejnín. Posledná časť vlastnej práce je zameraná na analýzu vývoja realizačných cien, nákladov, výnosov, výsledku hospodárenia a rentability pestovania vybraných poľnohospodárskych plodín. Hlavným cieľom je na základe zistených výsledkov analýz produkčno – ekonomických ukazovateľov zhodnotiť a posúdiť efektívnosť pestovania poľnohospodárskych plodín na území SR, poukázať na faktory najviac ovplyvňujúce výšku ich rentability, a následne navrhnúť možnosti na zvýšenie efektívnosti pestovania obilnín a olejnín.
Kľúčové slová:slnečnica ročná, repka olejná, náklady, výnosy, rentabilita, ekonomická efektívnosť, pšenica , jačmeň

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene