Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Zuzana Bajusová, PhD.
Identifikačné číslo: 45057
Univerzitný e-mail: zuzana.bajusova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra ekonomiky (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Rozvoj biopalivového priemyslu na Slovensku
Autor: Ing. Michaela Šusterová
Pracovisko: Katedra ekonomiky (FEM)
Vedúci práce: Ing. Zuzana Bajusová, PhD.
Oponent:Ing. Jana Ladvenicová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Rozvoj biopalivového priemyslu na Slovensku
Abstrakt:Stále sa zvyšujúca spotreba energií a vyčerpateľnosť fosílnych zdrojov vyvoláva potrebu hľadania obnoviteľných zdrojov. Z hľadiska obnoviteľných zdrojov zohrávajú významnú úlohu práve biopalivá, ktorých rozvoj je často diskutovanou témou v mnohých krajinách. Cieľom predkladanej diplomovej práce je zhodnotenie rozvoja biopalivového priemyslu Slovenskej republiky. Prvá kapitola práce je venovaná teoretickému vymedzeniu biopalív, pričom sme sa zamerali na delenie biopalív podľa skupenstva, rovnako ako na ich rozdelenie do troch generácii. V teoretickej časti sme zároveň špecifikovali suroviny na výrobu biopalív, využitie biopalív a zamerali sme sa aj na podporné nástroje a legislatívu v oblasti biopalív. Vlastná časť práce analyzuje biopalivový priemysel v podmienkach Slovenskej republiky. Prvá podkapitola vlastnej práce sa zaoberá poľnohospodárskymi plodinami, ktoré vstupujú do výrobného procesu kvapalných biopalív, pričom sme analyzovali produkciu a spotrebu týchto plodín za obdobie rokov 2004 až 2017. Druhá podkapitola je zameraná na zhodnotenie vývoja produkcie a spotreby bioetanolu a bionafty v Slovenskej republike a následnému porovnaniu s Európskou úniou. V kapitole sme sa venovali aj určeniu sebestačnosti Slovenskej republiky v oblasti biopalív a zahraničnému obchodu s bioetanolom a bionaftou. V tretej podkapitole sme analyzovali ekonomické dopady produkcie biopalív. Záver predkladanej práce pozostáva zo súhrnu nadobudnutých poznatkov, ako aj návrhov na ich využitie.
Kľúčové slová:biopalivá, bioetanol, bionafta, trh s kvapalnými biopalivami

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene