Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Zuzana Bajusová, PhD.
Identifikačné číslo: 45057
Univerzitný e-mail: zuzana.bajusova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra ekonomiky (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Podnikateľské prostredie na Slovensku a jeho vplyv na rozvoj regiónov
Autor: Ing. Aneta Vasiľová
Pracovisko: Katedra ekonomiky (FEM)
Vedúci práce: Ing. Zuzana Bajusová, PhD.
Oponent:Ing. Tatiana Bullová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Podnikateľské prostredie na Slovensku a jeho vplyv na rozvoj regiónov
Abstrakt:Predmetom diplomovej práce je zhodnotiť vplyv podnikateľského prostredie na rozvoj jednotlivých regiónov Slovenskej republiky. Pomocou vybraných ukazovateľov poukázať na vývoj a rozvoj daných oblastí Slovenskej republiky a zistenie nedostatkov v týchto regiónoch. Diplomová práca je rozdelená do štyroch hlavných kapitol, ktoré obsahujú podkapitoly. Teoretická časť práce je zameraná na charakterizovanie základných pojmov súvisiacich s problematikou – región, podnik, podnikateľské subjekty a podnikateľské prostredie. Vlastná práca je zameraná na analýzu podnikateľského prostredia, obsahuje stav a vývoj podnikateľského prostredia vo všetkých regiónoch Slovenskej republiky. Podkapitoly vlastnej práce približujú vývoj fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb – podnikov, vývoj vybraných ukazovateľov – regionálnej hrubej pridanej hodnoty a miery evidovanej nezamestnanosti v sledovanom období od roku 2004, kedy Slovenská republika vstúpila do Európskej únie až do roku 2017. V závere sú spracované odporúčania na zlepšenie podnikateľského prostredia v regiónoch Slovenskej republiky.
Kľúčové slová:región, podnikateľský subjekt, podnikateľské prostredie, hrubá pridaná hodnota, miera evidovanej nezamestnanosti, odporúčania

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene