Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Zuzana Bajusová, PhD.
Identifikačné číslo: 45057
Univerzitný e-mail: zuzana.bajusova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra ekonomiky (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Úroveň finančného povedomia ako faktora určujúceho spotrebiteľské nákupné správanie na trhu s chlebom
Autor: Ing. Anna Maria Samiec
Pracovisko: Katedra ekonomiky (FEM)
Vedúci práce: Ing. Zuzana Bajusová, PhD.
Oponent:Ing. Martin Richter, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:anglický jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:The level of financial knowledge as a factor determining consumer purchasing behavior on the bread market.
Abstrakt:Abstract The aim of the research was to assess the level of financial knowledge of consumers as a factor determining their purchasing behavior on the bread market. The work consists of four chapters. The work begins with an introduction. In the first chapter, the aim, scope and methodology of the work are presented. The second chapter explains the essence of consumer behavior, characterizes selected factors determining the behavior of food buyers, explains the concept of financial knowledge, presents the state of this knowledge among Poles and describes the education system in the field of finance in Poland. The next chapter describes the Polish bread market and discusses the issue of wasting bread. The last chapter is a summary of the results of the survey of respondents, which was conducted in a group of 110 respondents. The research shows that the financial knowledge of bread buyers influences their purchase decisions. Respondents with a higher level of financial knowledge choose places where they can buy good quality bread at a lower price. Their expenditure on bread is lower than in people with a lower level of financial knowledge. They also waste less bread.
Kľúčové slová:financial knowledge, consumer behavior, bread

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene