Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Zuzana Bajusová, PhD.
Identifikačné číslo: 45057
Univerzitný e-mail: zuzana.bajusova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra ekonomiky (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Úloha zahraničného obchodu s agrárnymi komoditami v rámci ekonomického rozvoja SR
Autor: Ing. Andrea Jánošíková
Pracovisko: Katedra ekonomiky (FEM)
Vedúci práce: Ing. Zuzana Bajusová, PhD.
Oponent:Ing. Tatiana Bullová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:anglický jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:The role of the foreign trade with agrarian commodities within the economic development of the SR
Abstrakt:The aim of this final thesis is to evaluate the role of foreign trade in agrarian commodities within the economic development of the Slovak Republic. The diploma thesis deals with opinions of Slovak and foreign authors on the current state of solved problems. The final diploma thesis is designed to introduce and approach the main goal of the work and the methods used in the work to achieve partial goals. Partial goals focus on the characteristics of the subject being surveyed. Another partial objective is to assess the development of foreign trade and foreign agrarian trade using the basis and chain index and at the same time to evaluate the competitiveness of selected agrarian commodities. The conclusion of the diploma thesis deals with the evaluation of the results achieved and the related proposals for improving the position and development of the agrarian market in the overall foreign market.
Kľúčové slová:foreign trade, agrarian trade, import, export, competitiveness

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene