Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Zuzana Bajusová, PhD.
Identification number: 45057
 

Contacts     Graduate
     
     Final thesis
     
     Publications     Supervised theses     

Year:
Order by:

The selected person is an author of the following publications.

Ord.
Publications
Code KPČDescription KPČ
Year
Details
1.
Application of seminar work in teaching of vocational economic subjects
Bajusová, Zuzana
Aplikácia seminárnych prác vo výučbe odborných ekonomických predmetov: Application of seminar work in teaching of vocational economic subjects. In Vybrané otázky terciárnej edukácie na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre. (2020), p. 261--289. ISSN 1339-7400.
AEC
Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
2020
Details
2.Ekonomika investičných projektov: príklady na cvičenia
Ladvenicová, Jana -- Bajusová, Zuzana -- Gurčík, Ľubomír
Ekonomika investičných projektov: príklady na cvičenia. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2020. 91 p. ISBN 978-80-552-2172-4.
BCI
Skriptá a učebné texty
2020
Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.